دولت باتمدید بازپرداخت 200 میلیارد ریال وام کشاورزان موافقت کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/09/80 مدیرعامل بانک کشاورزی اعلام کرد: دولت با تمدید زمان بازپرداخت 200 میلیارد ریال وام کشاورزان خسارت دیده موافقت کرد. به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک کشاورزی ، دکتر جلال رسول اف ، افزود: برای تمدید بخش دیگری از وام های کشاورزان خسارت دیده درمهرماه سال جاری مصوبه ای ابلاغ شد که باتعیین منابع مالی تامین اعتبارآن به مرحله اجرا درخواهد آمد. وی گفت : درحال حاضر بانک کشاورزی به کلیه شعبه های خود ابلاغ کرده است ، تاتعیین تکلیف این موضوع، وصول مطالبات خود ازکشاورزان خسارت دیده را پیگیری نکنند. مدیرعامل بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: مذاکره با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ستاد مقابله با خشکسالی جهت تامین منابع ، تامین اعتبار، تمدید وام های مرحله دوم صورت گرفته است . به گفته رسول اف ،اعتبار مورد نیازاین اقدام حدود 400 میلیارد ریال برآورد می شود. وی ضمن رد خبرمخالفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باتمدید وام های کشاورزی گفت : بانک مرکزی مصوبه مذکور را جهت اجرا ابلاغ کرده است . وی افزود: اگر بازپرداخت سود و کارمزد این تسهیلات به تاخیر بیافتد، باید دولت منابع مالی آن را تامین نماید و به همین دلیل تمدید وام های مرحله دوم رسما آغاز نشده است . رسول اف اظهارداشت :بانک کشاورزی درسال جاری باید 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی اعطا کند، که ازاین میزان تا پایان مهرماه معادل 7 هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده است . او گفت : ازآنجایی که بخش عمده ای از وام ها طی نیمه دوم سال جاری پرداخت می شود، پیش بینی کرد ، اعطای تسهیلات مذکور درمقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی یابد. درسال گذشته ازسوی بانک کشاورزی مبلغ 10 هزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات بانکی اعطاء شده است . رسول اف گفت : مقرر شده ازمحل بودجه خشکسالی 4 هزار میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شود که نیمی ازاین میزان سرمایه درگردش و نیم دیگر اعتبارات سرمایه ای است . وی افزود: بانک کشاورزی از بودجه مذکور درسال جاری 1500 میلیاردریال دریافت و 1900 میلیاردریال تسهیلات پرداخت کرده و به عبارت دیگر رقم تسهیلات اعطایی ازاعتبار دریافتی بیشتربوده است . ع - و- 846 - 39 13- 3-

سرخط اخبار اقتصاد