توافق وزرای اوپک بر سر کاهش تولید نفت به شرط همکاری غیر اوپک 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/08/80 وزرای نفت و انرژی یازده کشور عضو "اوپک" در اجلاس چهارشنبه شب خود در وین در مورد کاهش تولید نفت این سازمان به میزان 5/1 میلیون بشکه در روز به توافق رسیدند. اما این امر را مشروط به کاهش 500 هزار بشکه از تولید نفت کشورهای غیر اوپک کردند. بیانیه پایانی این اجلاس حاکی است که کاهش تولید اوپک و غیر اوپک در صورت اعلام همکاری تولیدکنندگان نفت غیر اوپک از ابتدای ژانویه آینده تحقق خواهد یافت. بر این اساس ، اجلاس بعدی وزیران اوپک قرار است بیست و یکم اسفند ماه آینده در وین تشکیل شود. این بیانیه که به تصویب وزرای اوپک رسیده است گفت : "در پی حوادث اسفبار یازده سپتامبر و رکود اقتصادی جهانی ، تقاضا برای نفت کاهش یافته و ارزیابی های اوپک نشان می دهد که عرضه نفت به بازار باید معادل 5/5 میلیون بشکه در روز در مقایسه با ژانویه 2001 کاهش یابد تا تعادل بر قرار شود و از کاهش قیمت ها جلوگیری به عمل آید. این در حالی است که اوپک تا کنون 5/3 میلیون بشکه در روز از تولید خود کاسته و نیاز به کاهش دو میلیون بشکه دیگر است. اوپک گفت : از این رقم ، اوپک کاهش یک و نیم میلیون بشکه در روز را بر عهده گرفته و انتظار دارد تولیدکنندگان نفت غیر اوپک نیز پانصد هزار بشکه از تولیدشان بکاهند و به این ترتیب حمایت خود را از اوپک نشان دهند.
وزیران اوپک در این بیانیه گفتند که از پاسخ مثبت برخی کشورهای غیر اوپک به ویژه مکزیک و عمان برای همکاری در کاهش تولید استقبال می کنند و تصمیم دارند گفت و گو با دیگر کشورهای تولیدکننده نفت غیر اوپک را ادامه دهند. اجلاس همچنین دیدار اخیر کارشناسان اوپک و تولیدکنندگان نفت غیر اوپک را مثبت ارزیابی کرد و درباره تکرار منظم چنین دیدارهایی به توافق رسید.
2/130/032 - د.ا - ش 3

سرخط اخبار اقتصاد