آیین نامه اجرایی مقاوله نامه"محو بدترین اشکال کار کودک" تقدیم هیات دولت می شود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/08/80 معاون هماهنگی و امور بین الملل وزارت کار و امور اجتماعی گفت: آیین- نامه اجرایی مقاوله نامه " محو بدترین اشکال کار کودک " به زودی از سوی وزارتخانه های کارو امور اجتماعی و صنایع ومعادن تدوین و تقدیم هیات دولت می شود. محمد سلامتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، اظهار داشت: تصویب لایحه ی الحاق دولت ایران به مقاوله نامه کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار با عنوان " محو بدترین اشکال کار کودک "، نشانه نگرش مثبت نظام جمهوری اسلامی به حقوق کودکان است. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه شنبه گذشته لایحه ای را تصویب کرد که به موجب آن، اشخاصی که کودکان را به کارهای مضر موضوع "کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کارکودک وتوصیه های مکمل آن" بگمارند، مشمول مجازاتهای ماده (172) قانون کار شده و پروانه کار آنها به طور موقت لغو خواهد شد. بر اساس مصوبه مجلس، وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و صنایع ومعادن علاوه بر تدوین آیین نامه اجرایی این کنوانسیون، مسوولیت اجرای آن ونظارت بر اعمال این مقررات را برعهده دارند. سلامتی گفت: وزارت کار به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در تدوین مقاوله نامه مذکور در سازمان بین المللی کار مشارکت فعال و موثری به ویژه در بخش کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوس آرام داشته و از کشورهای پیشنهاددهنده و پیشقدم در الحاق به مقاوله نامه بود. در این مقاوله نامه، "کودک" به مفهوم فرد کمتر از هجده سال، می باشد. باالحاق به این مقاوله نامه، جمهوری اسلامی ایران عزم خود را برای پیشبرد و تحقق نهضت بزرک رفع استثمار و سوء استفاده از کودکان، به اثبات می رساند.
به گفته سلامتی، در دنیا 250 میلیون کودک کمتر از 14 سال به کارهای سخت و غیرانسانی اشتغال دارند. 153 میلیون کودک در کشورهای آسیایی، 80 میلیون کودک در کشورهای افریقایی و 17 میلیون کودک در آمریکای لاتین در مشاغل سخت مشغول به کار می باشند و از انها بهره کشی می شود. وی بااشاره به انکه هر سال 12 میلیون کودک درمعرض خطرات و حوادث ناشی ازکارقرار دارند که 12 هزار نفر از انها دچار آسیبهای ناعلاج می شوند، گفت: این لجام گسیختگی غیرانسانی، ضرورت تدوین مقررات ملی وبین المللی برای محو پدیده کار کودکان را گوشزد می کند. سلامتی مشکلات اقتصادی را از عوامل مهم کار کودکان دانست و افزود: بسط عدالت اجتماعی و رفع محرومیتهای مدنی و فرهنگی در تقویت بنیانهای اجرایی این مقاوله نامه و توسعه راههای اجرایی حمایت از حقوق کودکان، موثر است. معاون امور هماهنگی و بین الملل وزارت کار و امور اجتماعی، درخصوص ضرورت شناسایی کارهای مضر برای تدوین آیین نامه اجرایی این قانون، گفت: با توجه به فهرست اولیه کارهای مضر موضوع "بند ت ماده 3 مقاوله نامه"، وزارت کار با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت و درمان و صنایع و معادن فهرست نهایی را تهیه و به همراه آیین نامه به هیات دولت، تقدیم خواهد کرد. سلامتی گفت: برای شتاب بخشیدن به نهضت مبارزه با کار کودکان، سازمانهای بین المللی برخی از مبادلات اقتصادی و بازرگانی خود را منوط به رعایت این مقاوله نامه کرده اند. م - ف - 845 - 22 - 13 - 1

سرخط اخبار اقتصاد