حجم آب قابل مصرف درسد امیرکبیرکرج به 16 میلیون متر مکعب کاهش یافت # کرج - خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/08/80 مدیر امور بهره برداری سد امیرکبیر کرج گفت: حجم آب قابل شرب سد امیرکبیر کرج به 16 میلیون مترمکعب کاهش یافته است . غلامعلی کرمی نیا روزسه شنبه در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاری جمهوری اسلامی میزان ظرفیت کل سد امیرکبیر را 205 میلیون متر مکعب آب عنوان کرد. وی افزود : برای کامل شدن ظرفیت این سد هم اکنون به 185 میلیون مترمکعب آب نیاز است که در صورت عدم بارندگی بحران کم آبی در تهران تشدید خواهد شد.
این مسوول گفت : بـارندگی پـراکنده چند روز اخیر تاثیری در افزایش میزان آب سد کرج نداشته است . وی افزود : باتوجه به خشکسالی های اخیر و افت شدید حجم آب در دریاچه پشت سد و کاهش ارتفاع آن ، تولید برق این سد از اواخر مردادماه سال جاری بطور کامل قطع شده است0 ن - ش/710/71/ 07

سرخط اخبار اقتصاد