450 هزارقطعه ماهی قزل آلا در بخش سپید دشت خرم آباد تلف شدند # خرم آباد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/08/80 داخلی .اقتصادی .جهادکشاورزی مدیر جهاد کشاورزی بخش سپید دشت خرم آباد گفت: براثر بارندگیهای چند روز اخیر و ورود آبهای آلوده و گل آلود به این مزارع 450 هزار قطعه ماهی قزل آلا در یک مزرعه پرورش ماهی این منطقه تلف شدند. "محمد میر دریکوندی"دوشنبه درگفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این مزرعه پرورش ماهی که ظرفیت آن 50 تن می باشد در پایین رودخانه سپیددشت احداث شده که آب آن بر اثر ورود فاضلابهای خانگی و حمل فضولات حیوانی روستاهای اطراف آلوده شده است. وی اظهارداشت: بر اثر وقوع این امریک میلیارد ریال خسارات به این مزارع وارد شده است. مالک این مزرعه پرورش ماهی به خبرنگار ما گفت: به دلیل اینکه آب چشمه "حرب" این منطقه برای آبگیر این مزارع کافی نیست به ناچار برای تامین آب از رودخانه استفاده می کنیم. "محمود محمد نیا" افزود: براثر بارندگیهای شدیداخیر واضافه شدن ناگهانی آب رودخانه درهنگام شب که موجب آب گرفتگی حوضچه های پرورش ماهی شده باعث تلف شدن این تعداد ماهی شده است. ش -ا220/20/02

سرخط اخبار اقتصاد