5/7 میلیارد ریال صرف توسعه شهرک های صنعتی آذربایجان غربی می شود # ارومیه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/08/80 داخلی. اقتصادی. صنایع. شهرکهای صنعتی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی گفت : امسال افزون بر هفت و نیم میلیارد ریال صرف اجرای طرحهای عمرانی درشهرک های صنعتی استان می شود. " کمال الدین برمک " روز دوشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : دو و نیم میلیارد ریال ازاین اعتبارات از محل استانی و بقیه از منابع داخلی شرکت تامین می شود که برای اجرای حدود 40 پروژه منظور شده است. وی اضافه کرد : طرحهای عمرانی شامل نهال کاری ، شبکه روشنایی ، جدول گذاری ، تامین ، برق ، آبرسانی و آسفالت است که تعدادی ازآنها بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. "برمک " افزود : علاوه براین اعتبارات " شرکت ایران " که یک شرکت خدمات فنی است قول مساعد داده رقم کلانی را برای آماده سازی " شهرک الکترونیک " ارومیه هزینه کند. طرح تشکیل شهرک " الکترونیک ارومیه " اخیرا به تصویب رسیده و چهار واحد بزرک صنعت الکترونیک نیز برای استقرار دراین شهرک اعلام آمادگی کرده اند. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی گفت : با تصویب شهرک الکترونیک تعداد شهرک های صنعتی فعال استان به 14 واحد افزایش یافته که سه شهرک درشهرستان ارومیه و 11 شهرک دیگر درسایرشهرهای استان قرار دارند.
به گفته وی هم اکنون 110 واحد تولیدی درشهرک های صنعتی مستقرهستند که با آماده شدن شهرک الکترونیک 600 واحد تولیدی دیگر هم دراین شهرک ها مستقر خواهند شد. وی افزود : امسال قرارداد واگذاری 29 قطعه از زمین شهرک ها برای اجرای طرحهای صنعتی منعقد شده که نسبت به مدت مشابه درسال قبل بیش از دو برابر افزایش نشان می دهد. " برمک " گفت : امسال میزان اخذ حق انتفاع از واحدهای تولیدی به 30 درصد کاهش یافته و 70 درصد بقیه نیز در مدت دو سال بازپرداخت می شود. به گفته وی میزان حق انتقاع از واحدهای تولیدی سال گذشته 40 درصد بود. وی افزود : براساس مصوبه اخیر شرکت شهرک های صنعتی کشور واحدهایی که بتوانند درمدت شش ماه پس ازتحویل زمین به مرحله بهره برداری برسند از پرداخت 60 درصد هزینه های مصوب معاف خواهند شد. "برمک " اضافه کرد : آن دسته از واحدهایی که زودتراز 15 ماه بتوانند واحد خود را به بهره برداری برسانند از پرداخت مابقی بدهی ها معاف می شوند. وی تاکید کرد : با تصویب شهرک های جدید صنعتی درآذربایجان غربی هم اکنون هیچ محدودیتی برای واگذاری زمین درشهرک های استان وجود ندارد و کلیه واحدها ازهر رشته ای می توانند درشهرک های صنعی استان مستقر شوند. ( م ک 510/52/05)

سرخط اخبار اقتصاد