قیمت کنجاله و گندم در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو # واشنگتن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/06/80 قیمت کنجاله (1000 تن /دلار هر بوشل ) سپتامبر 01 6650/1 (سنت 50/166) اکتبر 01 6420/1 (سنت 20/164) دسامبر 01 6280/1 (سنت 80/162) ژانویه 02 6280/1 (سنت 80/162) مارس 02 6120/1 (سنت 20/161) مه 02 5880/1 (سنت 80/158) ....................................................... قیمت گندم (5000 تن / دلار هر بوشل ) سپتامبر 01 7100/2 (سنت 00/270) دسامبر 01 8100/2 (سنت 00/281) مارس 02 9160/2 (سنت 60/291) مه 02 9540/2 (سنت 40/295) ژوئیه 02 0000/3 (سنت 00/300) ......................................................... اطلاعات فوق روز سه شنبه به تهران اعلام شده است. 024/

سرخط اخبار اقتصاد