درآمدهای خصوصی سازی در آمریکای لاتین در امور زیربنایی هزینه نمی شود # مادرید ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/06/80 تازه ترین گزارش بانک جهانی حاکیست که تنها حدود 40 درصد از درآمدهای حاصل از فرآیند خصوصی سازی در کشورهای آمریکای لاتین در دهه 90 میلادی به سرمایه گذاری در امور زیربنایی اختصاص یافته است. براساس این گزارش که روز سه شنبه در رسانه های ارتباط جمعی آرژانتین انتشار یافت ، در دهه گذشته میلادی 170 میلیارد دلار، تقریبا برابر 60 درصد مجموع درآمدهای حاصل از خصوصی سازی صرف هزینه های غیرزیربنایی شده است. روند خصوصی سازی در کشورهای آمریکای لاتین تحت فشار سازمانهای پولی دنیا از ابتدای دهه 90 میلادی شتاب گرفت و دولتهای منطقه اعلام کردند که هدف از این برنامه سرمایه گذاری بیشتر در امور زیربنایی است. بانک جهانی تایید می کند که باوجود واگذاری بسیاری از شرکتها و خدمات دولتی به بخش خصوصی ، هم اکنون 125 میلیون نفر از مردم آمریکای لاتین به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. دویست میلیون نفراز مردم این منطقه نیزاز مراکزمناسب بهداشتی برخوردار نیستند و 70 میلیون نفر از داشتن برق محرومند. خبرگزاری "تلام" به نقل از این گزارش افزود که آمریکای لاتین برای جبران این کمبودها تاسال 2005 میلادی هرسال نیازمند 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری در امور زیربنایی است. بانک جهانی تاکید می کند که برای دستیابی به این هدف، بخش دولتی به سرمایه بخش خصوصی احتیاج دارد و برای این امر باید چارچوبهای قانونی مناسب ایجاد شود. بنا براین گزارش، در دهه گذشته در کشورهای آمریکای لاتین بخش خصوصی، شرکتهای برق ، آب و تلفن را از دولتهای منطقه خریداری و بابت این امر 290 میلیارد دلار پرداخت کرده است. این گزارش سرمایه گذاری در امور زیربنایی را عامل تقویت رشد اقتصادی کشورها می داند و اضافه می کند که در کشورپرو درآمد خانواده هایی که در خانه خویش به آب آشامیدنی ، برق و تلفن دسترسی دارند، 45 درصد بیشتر از افرادی است که از این امکانات محروم هستند. بانک جهانی تصریح کرد که خانواده هایی که از مزایای برق محروم هستند خیلی از اوقات برای روشنایی و یا دیگر امور، هزینه بیشتری را نسبت به هزینه مصرف برق پرداخت می کنند. 15/23/ 128

سرخط اخبار اقتصاد