وزیر کار بر لزوم تشکیل جشنواره های کار و تولید تاکید کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/06/80 وزیر کار و امور اجتماعی بر لزوم برگزاری جشنواره های کار و تولید با هدف غنا بخشیدن و توسعه فرهنک کار درکشور تاکید کرد. سیدصفدر حسینی روز سه شنبه در دیدار با کارگران نمونه زن هدف از تشکیل جشنواره کار و تولید را معرفی کارآفرینان و افراد خلاق در عرصه تولید و ترویج آثار آن با ابعاد بیشتر به جامعه دانست. وی با اشاره به آنکه در اینگونه جشنواره ها باید به ایده های اساسی برای تدوین سیاست های حمایتی از کارآفرینان دست یافت ، افزود: وزارت کار و امور اجتماعی تلاش می کند سیاستها را برای حمایت از مبتکرین عرصه کار و تولید تدوین کند. وی بر ضرورت تجدید نظر در عرصه روابط کار برای ایجاد زمینه توسعه فعالیت نیروی کار خلاق و مبتکر تاکید کرد و گفت: تمام این اقدام ها باید با هدف ترویج نهاد کار و الگوسازی برای نسل جوان باشد. وزیر کار معرفی کارگران نمونه را یکی از بهترین راهکارهای الگوسازی برای نسل جوان دانست و گفت: با الگوسازی صحیح مبنی بر اصالت "کار و تلاش" امید جوانان به حرکت جامعه به سوی آینده ای درخشانتر افزایش خواهد یافت. وی یکی دیگر از اهداف معرفی این الگوها به جامعه را ارتقاء منزلت اجتماعی کار ، تولید و سرمایه گذاری و جلب مشارکت عمومی در فرآیند توسعه کشور دانست. حسینی با اشاره به موانع اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی تولید در کشور یادآور شد: ترویج الگوهای خلاق و کارآفرین در جامعه می تواند به یک جریان قوی برای حذف موانع تولید تبدیل شود. حمیدی مدیرکل خدمات اجتماعی کارگران نیز گزارشی از روند انتخاب کارگران نمونه زن ارایه کرد و گفت: کارگران نمونه زن امسال از بین 139 نفر کارگر در سراسر کشور برگزیده شدند. حمیدی مجموع صرفه جویی ارزی ناشی از اجرای طرحها و ابداعات کارگران نمونه زن را بیش از 12 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است. وی تدوین لایحه اعطای امتیازات مزدی به کارگران نمونه ، طرح تاسیس مجتمع صنعتی کارگران نمونه و ایجاد امکانات لازم برای ادامه کار آنان را از اقدام های وزارت کار و امور اجتماعی دانست. الف - الف - 843 - 13 - 33

سرخط اخبار اقتصاد