شرکت نفتی "انی" ایتالیا خبر نشریه پترولیوم ارگوس را تکذیب کرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/05/80 دفتر شرکت نفتی "انی" ایتالیا روز شنبه با انتشار اطلاعیه ای ، ادعای نشریه "پترولیوم ارگوس" درمورد مفاد قرارداد نفتی این شرکت با شرکت ملی نفت ایران را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است : شرکت "انی" درمورد این قرارداد هرگز اطلاعیه ای منتشر نکرده و هیچگونه مصاحبه رسمی درباره شرایط قرارداد بیع متقابل طرح دارخویین انجام نداده است و مطالب مندرج در نشریه پترولیوم آرگوس نادرست است. دفتر شرکت انی تاکید کرد : همانگونه که در اطلاعیه مشترک شرکت ملی نفت ایران و شرکت "انی" مورخ سی ام ژوئن 2001 مندرج است، تضمین تولید توافق شده بین دو شرکت مذکور در مرحله اول طرح ، دو سال است و در صورتی که تولید به حد پیش بینی شده نرسد جرایم در حق الزحمه اعمال خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است: علاوه بر موارد فوق در صورتی که مرحله دوم طرح اجرا گردد، مدت تضمین تولید آن چهار سال است و وجوه پرداختی به پیمانکار براساس شیوه جدید توافق شده در قرارداد بیع متاقبل تعیین می شود. نشریه پترولیوم آرگوس در آخرین شماره خود بدون ذکر نام به نقل از یک مقام شرکت نفتی انی ایتالیا در استانبول، ادعا کرد شرکت ملی نفت ایران درمورد قراردادهای نفتی بیع متقابل با شرکتهای خارجی تا حدودی شرایط را از انچه که مجلس شورای اسلامی خواستار آن است،آسانتر می گیرد. نشریه پترولیوم آرگوس به نقل از مقام مذکور طول مدت تضمین تولید تعیین شده در این قرارداد را کمتر از 12 ماه اعلام کرده است. م س - 847 - 33 - 13 1-

سرخط اخبار اقتصاد