برای مبارزه با بیماری تب برفکی کارگاه آموزشی تشکیل می شود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/05/80 مدیرکل دفتر مبارزه با بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی، گفت: با کمک مالی سازمان خواربار و کشاورزی "فائو" به منظور کنترل بیماری تب برفکی، بین ایران و ترکیه، اولین کارگاه آموزشی به مدت 15 روز در تهران برگزار می شود. دکتر محسن مشکوه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، افزود: سازمان خواربار و کشاورزی برای این پروژه مشترک ایران و ترکیه، 355 هزار دلار کمک خواهد کرد و کارشناسان سازمان دامپزشکی سراسر کشور در دو بخش نظری و عملی اموزش لازم را خواهند گرفت. وی درباره اهداف این کارگاه اموزشی گفت: کارشناسان سازمان دامپزشکی و موسسه رازی در این مدت در زمینه مبادله اطلاعات روز بیماری تب برفکی، ارتقای ارتباطات و تشریک مساعی بین سازمانهای دامپزشکی دو کشور در کمیته جوانب کنترل بیماریهای واگیر دامی، آموزش می بینند. وی گفت: تشخیص ازمایشگاهی، تولید واکسن، کنترل بیماری و تجهیز دو ازمایشگاه اختصاصی برای تب برفکی در ایران و ترکیه از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی است. لازم به ذکر است، کارگاه آموزشی بیماری تب برفکی از 28 مرداد ماه جاری به مدت 15 روز در تهران برگزار می شود. ج - ص - 841 - 22 - 13 - 1

سرخط اخبار اقتصاد