رییس اتاق بازرگانی خرمشهرازکشورهای مستقل مشترک المنافع دعوت بهمکاری کرد # آبادان ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/5/80 داخلی.اقتصادی.اتاق بازرگانی رییس اتاق بازرگانی خرمشهر از موسسات کشورهای مستقل مشترک المنافع برای همکاری اقتصادی درمنطقه ویژه اقتصادی این شهرستان دعوت کرد. " کاظم اسکندری" چهارشنبه در گفت و گوباخبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: خرمشهر با توجه به امکانات نسبتا وسیعی که در منطقه ویژه اقتصادی آن پیش بینی شده است می تواند با موسسات اقتصادی کشورهای مستقل المنافع همکاری اقتصادی و بازرگانی گسترده ای داشته باشد. وی ضمن دعوت این کشورهابرای بهره گیری وسیع از منطقه ویژه اقتصادی بندر خرمشهراضافه کرد: مزایای موجود برای سرمایه گذاری صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی شماره دو خوزستان درخرمشهرمی تواند انگیزه های همکاری طرفین را افزایش می دهد. اسکندری استفاده از معافیت 30 درصدی سود بازرگانی ، ارتباط بازرگانان کشورهای مستقل مشترک المنافع از طریق اتاقهای بازرگانی ایران برای ایجاد نمایشگاه و همکاری تجاری بر اساس علایق طرفین رااز جمله این مزایا ذکر کرد.
وی همچنین در زمینه همکاری خرمشهر و کشورهای مشترک المنافع در بخش حمل کالا ادامه داد: با افزایش تبادل تجاری امکان ترانزیت کالاهای صادراتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین ترانزیت کالاهای وارداتی کشورهای مستقل مشترک المنافع از طریق بندر خرمشهر میسراست . رییس اتاق بازرگانی خرمشهر اظهار امیدواری کرد که با توجه به توسعه فعالیت بازرگانی (صادرات و واردات ) دربنادر خرمشهر و آبادان همکاری هر چه بیشتر و مستمر با کشورهای مستقل مشترک المنافع امکان بیشتری پیدا خواهد کرد. ف . ی 201/21/02

سرخط اخبار اقتصاد