چهار هزار و 495 هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به زیرکشت چغندر قند رفت # خرم آباد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/03/80 داخلی. اقتصادی. کشاورزی. مدیرزراعت سازمان کشاورزی لرستان گفت: با پایان یافتن کاشت چغندر قند در لرستان چهارهزار و 495 هکتار از زمینهای کشاورزی این استان زیر کشت این محصول رفت. " خداداد آزاد بخت " چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: سطح زیر کشت این محصول درمقایسه با سال زراعی گذشته 85 درصدافزایش دارد. وی پیش بینی کرد از این مقدارسطح زیر کشت 115 هزار تن محصول بدست آید. درسال زراعی گذشته از سطح دو هزارو 430 هکتار اراضی زیر کشت چغندر در لرستان، 61 هزار تن چغندر قند با عیار 16 برداشت شد. وی افزود: درسال زراعی جاری برای جلوگیری از اتلاف وقت کشاورزان علاوه بر کارخانه قند لرستان با کارخانه های قند اصفهان واسلام آباد غرب برای خرید این محصول ازکشاورزان قرارداد منعقد شده است. وی گفت: امسال در 700 هکتار از مزارع چغندرقند لرستان از بذر"منوژرم" که میانگین برداشت آن 50 تن درهکتار است استفاده شده است. ش - ا220/20/02

سرخط اخبار اقتصاد