۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6842857
۰ نفر
سخنان رییس جمهور چین در مراسم گشایش اجلاس (اپک ) در پکن # پکن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/02/80 " جیانک زمین " رییس جمهور چین در مراسم گشایش اجلاس مقام های عالی رتبه سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام ( اپک ) گفت ، در جهانی که گرایش به چند قطبی شدن همچنان ادامه می یابد، دانش و ابداعات فنی نقش مهم و روز افزونی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بازی می کند. رییس جمهور چین دراین اجلاس که به مساله ایجاد ظرفیت بالای انسانی می پردازد و صبح روز سه شنبه در " پکن " آغاز به کار کرد، افزود: گرایش چند قطبی شدن همچنان گسترش می یابد، جهانی شدن اقتصاد، ملموس و محسوس است، دانش و علوم و فنون به بطور روزافزون پیشرفت می کند و توسعه اقتصادی - علمی ، و ایجاد صنایع جهانی سرعت می گیرد. جیانک که در حضور هیات های 21 کشور عضو اپک سخن می گفت، با طرح این سوال ک ه پیشرفت و توسعه بشری در قرن بیست و یکم چگونه باید باشد؟ گفت: قرن هاست که بشر برای بقا و توسعه خود منابع زمین را بهره برداری می کند،توسعه اقتصادی واجتماعی و رفاه، مستقیما به مالکیت براین منابع مادی بستگی دارد و چگونگی استفاده از این منابع، اساس پیشرفت جامعه بشری است. وی با ذکر این مطلب که توسعه دانش و ظرفیت انسانی با گستردگی استفاده و استخراج منابع مادی ارتباط دارد، خاطر نشان ساخت که با پیشرفت های اجتماعی ،ظرفیت انسانی رشد می کند و تقویت می شود، و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند منابع مادی، دانش و ظرفیت انسانی است . رییس جمهور چین گفت که در دنیای امروز تربیت نیروهای کارآمد و همچنین ظرفیت انسانی برای رقابت در صحنه های مختلف، اهمیت زیادی دارد و دانش نامحدود و خلاقیت بشر به عنوان منابع پایان ناپذیر، نیروی محرک و پشتوانه ای برای تمدن و پیشرفت است. " جیانک " ، توسعه منابع انسانی و تقویت ظرفیت انسانی را مقوله ای بسیار مهم برای پیشرفت همه کشورها خواند و افزود که در جریان تحولات علمی در جهان ، توسعه فن آوری اطلاع رسانی موجب شده است که موانع بسیاری از لحاظ زمانی و مکانی برای ارتباط ازبین برود و فضای جدید برای تقویت ظرفیت انسانی فراهم شود. رییس جمهور چین در ادامه گفت که در سال های اخیر بسیاری کشورها گام های مثبتی درجهت توسعه منابع انسانی و ایجاد ظرفیت بشری برداشته و دستاوردهای چشمگیری داشته اند. وی افزود: بااین حال هنوز در مسیر ایجاد ظرفیت انسانی مشکلات زیادی وجود دارد. ازجمله این مشکلات می توان به کمبود افراد ماهر، رقابت های بین المللی برای دستیابی به افراد مستعد، فاصله بین کشورهای در حال رشد و توسعه یافته در زمینه ایجاد ظرفیت انسانی، فرار مغزها در کشورهای در حال رشد و ناکامی در حل این مشکلات بویژه در کشورهای در حال توسعه اشاره کرد . جیانک، به پنج نکته برای ایجاد ظرفیت بالای انسانی در سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام ( اپک ) اشاره کرد و گفت : ابتدا باید مفهوم جدید از توسعه و سرعت بخشیدن در ایجاد ظرفیت انسانی را تنظیم و ارائه کرد.
وی در این باره افزود: ظرفیت انسانی باید در تبادلات و همکاری های اپک مهم تلقی شده ، به کشورهای در حال رشد این سازمان برای توسعه اقتصادی مساعدت کرده، فاصله بین جنوب - شمال را کاهش داده و توسعه مشترک را تسریع و تشویق کند. جیانک گفت: در این مسیر باید از دانش و فنون کمک گرفت ، اهداف را شناخت و سازماندهی و برنامه ریزی دقیقی انجام داد . منابع را بسیج کرد ، کیفیت منابع انسانی را بهبود بخشید و اساس و بنیان استوار و مستحکمی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام در قرن جدید ایجاد نمود.
وی افزود : در وحله دوم باید یک نظام آموزشی و یک جامعه آموزنده ایجاد کرد زیرا آموزش ، اساس ایجاد ظرفیت انسانی است و یادگیری از پایه های آن به حساب می آید. باید از طریق رهنمود سیاسی و نفوذ رسانه های همگانی ، یک محیط اجتماعی که در آن معلمان محترم شمرده شوند و به آموزش ارزش داده شود و تاکید بر یادگیری و دانش اندوزی باشد، ایجاد کرد . رییس جمهوری خلق چین نکته سوم را تعمیم شبکه اطلاع رسانی و روش های خوشبینانه یادگیری و خودارتقایی معرفی کرد و گفت که اطلاع رسانی و فن آوری برای بهبود یادگیری و کیفیت امور و کارها بسیار مهم است . مردم باید برای استفاده از اینترنت تشویق شوند و از فن آوری اطلاع رسانی و علوم جدید به شکل بهتری منتفع گردند . چهارمین مساله از دیدگاه رییس جمهوری خلق چین، آن است که روحیه نوآوری و استعدادهای جوان، بیش از دیگران مورد توجه قرار گیرد. باید به مهارت های آنان و همچنین شرایط مطلوب برای جوانان مستعد توجه کرد و تبادل تجربه و اطلاعات را میان آنها تشویق نمود. رییس جمهور چین ،آخرین اصل را تقویت تبادلات و همکاری بر اساس اصل عمل و منافع متقابل دانست و افزود: کشورها و مناطق در آسیا و اقیانوس آرام در قرن جدید با مساله مهم ایجاد ظرفیت انسانی روبرو هستندو از همین رو تبادلات میان افراد، تقویت تبادلات اطلاع رسانی و ساختار همکاری متقابل در چهارچوب اپک باید تقویت شود،و کشورهای در حال رشد باید در این میان نقش مهمی ایفا کرده و بازیگر میدان باشند. 321/31

سرخط اخبار اقتصاد