گفت و گو برسر تقسیم اموال یوگسلاوی سابق بین جمهوری های به استقلال رسیده 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/02/80 نمایندگان پنج کشور به استقلال رسیده از یوگسلاوی سابق روز دوشنبه در وین دور تازه ای از گفت و گو را درباره تقسیم سرمایه های مشترک در این جمهوری آغاز کردند. نمایندگان عالیرتبه مقدونیه، جمهوری فدرال یوگسلاوی، جمهوری بوسنی و هرزه گوین، کروواسی و اسلوونی اعلام کرده اند که قصد دارند در این دور از گفت و گوها به یک نتیجه نهایی و قطعی برسند. جمهوریهای مذکور نزدیک به ده سال است که درباره تقسیم سرمایه های به جا مانده از یوگسلاوی سابق توافقی به دست نیاورده اند. به گفته ناظران یکی از مشکلات اساسی در این راه آن است که هیچ یک اطلاع دقیقی از میزان سرمایه های یوگسلاوی سابق ندارد. 11/65/130 تمام...

سرخط اخبار اقتصاد