قیمت ذرت در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو # واشنگتن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/81 قیمت ذرت : (5000 بوشل/ دلار هر بوشل ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مه 03 3360/2 (سنت 60/233 ) ژوئیه 03 3420/2 (سنت 20/234 ) سپتامبر 03 3540/2 (سنت 40/235 ) دسامبر 03 3640/2 (سنت 40/236 ) مارس 04 4200/2 (سنت 00/242 ) مه 04 4600/2 (سنت 00/246 ) ژوئیه 04 4700/2 (سنت 00/247 ) سپتامبر 04 4200/2 (سنت 00/242 ) نوامبر 04 5400/2 (سنت 00/254 ) دسامبر 04 3920/2 (سنت 20/239 ) ژوئیه 05 3960/2 (سنت 60/239 ) دسامبر 05 4140/2 (سنت 40/241 ) .................................................................... این اطلاعات آخر روز گذشته به وقت نیویورک (ساعات اولیه بامداد امروز تهران )اعلام شد. ب 2 :365 521 360/246-

سرخط اخبار اقتصاد