طرح تعادل دام و مرتع در سطح 8 هزار هکتار از مراتع دزفول آغاز شد # دزفول ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/10/81 داخلی. اقتصادی. منابع طبیعی. رییس اداره منابع طبیعی شهرستان دزفول گفت: اجرای طرح تعادل دام و مرتع در سطح 8 هزار هکتار از مراتع منطقه شهیون از توابع این شهرستان از روز دوشنبه آغاز شد. مهندس "حسن پولادزاده" روز دوشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت : اولین مرحله ازاجرای طرح تعادل دام و مرتع، مراتع 9 روستای منطقه شهیون را شامل می شود. وی هدف ازاجرای این طرح را حفظ منابع طبیعی وبهره برداری اصولی از مراتع ذکر کرد و اظهار داشت:تقویت پوشش گیاهی،کنترل فرسایش خاک ،و نیز خروج دام مازاد از مراتع منطقه از دیگر اهداف اجرای این طرح است. رییس اداره منابع طبیعی دزفول تعداد واحد دامی مازاد در 8 هزار هکتار مراتع مذکور را 6 هزار واحد ذکر کرد وگفت: طی مدت اجرای طرح تعادل دام و مرتع که ده سال می باشد 187 خانوار بهره بردار از مزایای آن بهره مند می شوند. پولادزاده افزود: در راستای اجرای طرح تعادل دام و مرتع در منطقه شهیون در بخش امور دام ، آبخیزداری ، منابع طبیعی و نیز زراعت و ترویج طرحهایی همچون احداث بند خاکی ، بذر کاری ، کاشت عدس و یونجه و نیز زنبورداری و پرواربندی اجرا می شود. از مجموع 242 هزار هکتار مراتع شهرستان دزفول تنها 10 درصد آنها مراتع خوب بوده و مابقی مراتع متوسط و خیلی فقیر می باشد که حدود 4 برابر ظرفیت مجاز، دام در آنها وجود دارد. م . ف 202/21/02 م ا

سرخط اخبار اقتصاد