استاندار فارس به معامله گران زمین با عناوین عوام فریبانه، هشدار داد # شیراز،خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/10/81 داخلی.اجتماعی.استاندار استاندار فارس به معامله گران ، خریداران و فروشندگان زمین در محور شمال غرب شیراز و امتداد جاده سپیدان هشدار داد و گفت : برخی با عناوین عوام فریبانه مبادرت به این کار می ورزند. دکتر محمد ابراهیم انصاری لاری روز دوشنبه در نشستی با مسئولان شهری و مدیران دستگاههای اجرائی در شیراز گفت : این افراد با عنوان های خیریه و عام المنفعه و با دادن قول هاو وعده های واهی به افراد بی پناه از جمله کارگران ، کارمندان و اقشار دیگر جامعه موجبات سرگردانی آنها و درد سر و گرفتاری دستگاههای اجرائی را فراهم می کنند. وی اظهار داشت : متاسفانه این روند در دهه اخیر به لحاظ عدم برخورد جدی با متخلفان حالت اپیدمی پیدا کرده و آثار و تبعات بسیار بد و غیر قابل تحمل آن در سال های بعد نمود پیدا خواهد کرد. استاندار فارس با بیان اینکه تکلیف همه زمین های موجود در محور شمال غرب شیراز و امتداد جاده سپیدان در قانون مشخص شده است افزود : وضعیت اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده دراین مسیردر قانون مشخص شده است. وی افزود برای جلوگیری از روند تخریب این اراضی توسط افراد سود جو، با هماهنگی مراجع قضائی و امنیتی و دستگاههای اجرائی مسوول تصمصم هایی گرفته شده است. انصاری لاری اضافه کرد : با هر یک از افراد یا موسسات که از قانون منع واگذاری اراضی این محور در شمال غرب شیراز و امتداد جاده سپیدان تخطی کرده باشند برخورد قانونی خواهد شد. وی یاد آور شد : کاربری همه زمین های داخل محدوده شهری در طرحهای هادی و جامع شهری شیراز مشخص شده و هر گونه ساخت و ساز و بهره برداری و ایجاد مستحدثات در این اراضی باید بامجوز رسمی شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی انجام گیرد. وی گفت: درمحدوده خارج از شهر شیراز نیز تصرف اراضی باید با مجوز منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی ، مدیریت اموراراضی و ارگان های متولی زمین انجام شود و هر گونه تصرف این اراضی به بهانه انجام امور عام المنفعه، ایجاد باغ شهر و یا واگذاری به تعاونی های مسکن بدون هماهنگی با مراجع مذکور و رعایت قانون مصوب مجلس، غیر قانونی تلقی می شود. انصاری لاری خاطر نشان ساخت : در صورت تخطی از این قانون نه تنها با موسسات و تعاونی های مسکن بلکه با بنگاههای معاملاتی و کسانی که به صورت دلال در زمینه های یاد شده فعالیت می نمایند، برخورد جدی خواهد شد. استاندارفارس شیراز را پایتخت فرهنگی ایران و یکی از شهرهای مهم تاریخی کشور دانست و گفت : دولت در صدد است تا در آتیه پروژه های بزرگی برای توسعه این منطقه به مرحله اجرا درآورد ، لذا دست اندازی و تصرف اراضی این محور موجب خواهد شد تادولت برای انجام طرحهای جدید و یافتن مکان با مشکل مواجه شود. ن - خ - 800/ 84/م ا/ 08

سرخط اخبار اقتصاد