کارشناسان : وضعیت پوشش گیاهی مراتع شهرستان کاشان نامطلوب است # کاشان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/10/81 داخلی.اقتصادی.جهادکشاورزی.جنگل هاومراتع کارشناسان منابع طبیعی کاشان ، وضعیت پوشش گیاهی مـراتع این شهرستان را نامطلوب عنوان کردند. به اعتقاد این متخصصان ، جلوگیری از روند تخریب پوشـش گیاهی مـراتع این منطقه بااستفاده بهینه و بهره برداری صحیح از منابع مرتعی موجود امکـان پذیر است. این کارشناسان ، نبود نظارت و عدم مشارکت بهره برداران دررعایت مدت زمان استفاده از مراتع و ناکافی بودن طرحهای تعادل دام و مرتع را از دلایـل مهم روند روبه تزاید تخریب مراتع شهرستان کاشان عنوان می کنند. به گفته آنان ، در شرایطی که مرتع می تواند علاوه بر حفظ آب و خاک منطقه، باتولید گیاهان دارویی ، صنعتی وعلوفه دام نقش مهمی درافزایش توان اقتصادی شهرستان داشته باشد، اماافزون بر 70 درصد مراتع این خطه ازلحاظ پوشش گیاهی فقیر می باشد. این کارشناسان معتقدند: کاهش فشار دام با محدودکردن بهره برداری از مرتع در یک فصل چرا، تسریع دراجرای عملیات اصلاح واحیای مرتع ، ایجادایستگاههای تولید بذر گیاهان مرتعی ، تامین آب مراتع با حفر چاه ، تامین کمبود علوفه دامها از سایر مناطق و پرداخت وام خرید علوفه درمواقع بحرانی به دامداران از جمله راهکارهای جلوگیری از روند تخریب مراتع شهرستان کاشان است. رییس اداره منابع طبیعی شهرستان کاشان ، تداوم خشکسالی درسه سال گذشته ، چرای بیش از انـدازه دام و بوته کنی را علت اصلی فقر پوشش گیاهی مراتع این شهرستان ذکر کرد. "مجتبی قنبری"افزود: تنها30 درصد از 360 هزار و 169 هکتارمراتع شهرستان کاشان ،جز مراتع متوسط و مرغوب به شمار می آیند وبقیه آن ازنظرپوشش گیاهی فقیر است. وی مناطق " قهرود" ، "تخت جو" ، "برزک" و "نشلج" در جنوب و غرب شهرستان کاشان را از مراتع خوب و مرغوب این خطه معرفی کرد. به گفته وی ، هر ساله 60 تن انواع گیاهان دارویی از مراتع شهرستان کاشان تولید می شود که سهم بسزایی در اقتصاد بهره برداران منطقه دارد. وی تولید "باریجه" در سطح یک هزار و650 هکتار از مراتع ، "کتیرای سفیدو زرد" در سطح 45 هزارهکتار و " کلیاب" و "اشنیان" بصورت پراکنده راازگیاهان دارویی و صنعتی مراتع شهرستان کاشان ذکر کرد. قنبری گفت: درصورت کاهش فشار دام با محدود کردن بهره برداری از مـراتع ، اجرای عملیات اصلاح و احیای مراتع و کشت مراتع مناسب باگونه های سازگاربرای احیای مراتع تخریب شده ،می توان ظرفیت تولیدی این مراتع تا سه برابرافزایش داد. وی تجدید قدرت تولیدی مراتع را منوط به افزایش آگاهی بهره وران ازمرتع ، اجرای سیستمهای صحیح بهره برداری و رعایت زمان چرای دام دانست. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان نیز مراتع را یکـی از ارکان حمـایت از کشاورزی منطقه ذکر کرد وگفت: تشدید روند تخریب مراتع ،نابودی بخش کشاورزی این خطه را به دنبال دارد. "احسان درستکار "افزود : حفظ مراتع علاوه بر ذخیره آبهای زیرزمینی ، نقش موثری در حفظ خاک و پوشش گیاهی منطقه ایفا می کند. وی گفت: باوجود اینکه شهرستان کاشان قطب دامداری نیست ،اما تعداددام در این خطه افزون بر سه برابر ظرفیت مراتع است. وی افزود : رعایت نکردن مدت زمـان چرا ، برداشت علوفه بیش از انـدازه و بوته کنی ،علت اصلی فقر 80 درصد مراتع شهرستان کاشان است. به گفته وی ، تاکنون برای 257 هزارو 844 هکتارمراتع شهرستان کاشان پروانه چرای دام صادر شده که ظرفیت آن 116 هزار واحد دامی است اما تعداد دامـهای استفاده کننده از این مراتع سه برابر ظرفیت ذکرشده می باشد. وی اجرای طرح تعـادل دام و مرتع را یکی دیگر از راهکارهای احیـای مراتع شهرستان دانست و گفت: امسال این طرح درسطح 22 هکتارازمراتع کاشان آغازشده است. وی گفت: در صورت تامین اعتبار 15 میلیارد ریالی طـرح تعادل دام و مـرتع و اجرای آن ظرف مدت 10 سال ، کلیه مراتع فقیر شهرستان احیا می شوند. رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشـان نیز گفت : حفظ و احیای مرتع در کاشان تاثیرمستقیم در وضعیت حیات وحش این منطقه دارد. "حسن رضاپور"،شرایط نامساعداقلیمی وبی توجهی بهره برداران نسبت به منابع مرتعی را باعث نابودی سریع ذخایر گیاهی و جانوری این شهرستان دانست. وی خشکسالیهای چندسال گذشته، چرای بی رویه دام و بوته کنی را عامل ازبین رفتن گیاهان مرتعی و رویش بوته های غیر بومی و نامناسب برای جـانوران وحشی منطقه دانست. وی گفت: در صورت ادامه این روندتخریبی ، گونه های جانوری منطقه یا متواری و یا نابود خواهند شد. به گفته وی ، شکارگاههای "برزک" ، "گوجار" و "منطقه کویر" از مناطق مرتعی شهرستان هستند که نقش مهمی در حفظ گونه های جانوری منطقه دارند. وی ، ایجاد 30 آبشخور در مناطق مذکور، حفظ و قرق منطقه از چرای بی رویه دام و جلوگیری از بوته کنی افراد غیرمجاز را از اقدامات اداره حفـاظت محیط زیست برشمرد و افزود: این در حالی است که حفظ و احیای مراتع برعهده اداره منابع طبیعی شهرستان است. شهرستان کاشان دارای 360 هزار و 169 هزار هکتار مرتع است که 49 درصد آن ییلاقی و بقیه قشلاقی می باشد. ا - ا 401/42/04 م ا

سرخط اخبار اقتصاد