یک مسئول : منابع آبی استان خراسان 14 درصد کاهش یافته است # کاشمر ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/10/81 مدیر امور آب خراسان گفت : منابع آبی استان خراسان امسال 14 درصد کاهش یافته است. "جواد میبدی"روز شنبه در نشست اطلاع رسانی و نظر سنجی از مشترکین منابع آب استانی در مجتمع فرهنگی هنری شهرستان کاشمر گفت : استان خراسان در سال آبی (81 80-) متوسط بارندگی نسبت به درازمدت 173میلی متر کاهش داشته است.
وی گفت: اکثر دشتهای تحت پوشش با افت شدید آب مواجه هستند که برای تامین آب برخی از چاه ها کف کنی شده است. میبدی ، ساماندهی آبیاری تحت فشار را از سیاست دولت خواند وافزود: آیین نامه اجرایی سازمان آب بر این است که از برداشت اضافی مشترکان جلوگیری کند. وی افزود:12 دشت آب تربت حیدریه اکثرا" با کاهش آب مواجه هستند و ما باید از نعمت آب درست استفاده کنیم تا در آینده با مشکل مواجه نشویم. وی خاطر نشان کرد: در صورتیکه نسبت به تغییر سیستم آبیاری اقدام نشود از صدور پروانه های کف شکنی و جابجای چاهها خودداری و عواقب ناشی از خسارت احتمالی به عهده مالکین چاه ها خواهد بود. 100/00/01 ف ا/246

سرخط اخبار اقتصاد