استاندار : کشاورزی فراگیرترین بخش اقتصادی کشور می باشد # زاهدان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/10/81 داخلی.اقتصادی.کشاورزی. استاندار سیستان و بلوچستان گفت : بخش کشاورزی فراگیرترین بخش اقتصادی کشور می باشد که بیش از 90 درصد این بخش در کشور خصوصی است. " حسین امینی" امروز درجلسه شورای کشاورزی این استان اظهارداشت: کشاورزان با کمبودهای متعددی در این استان مواجه هستند اما بازهم باتلاش و علاقمندی به چرخه تولید در کشور کمک می کنند. وی باتاکید برضرورت استفاده از شیوه های نوین آبیاری درسیستان وبلوچستان افزود: کشاورزان این استان بامشکل آب مواجه می باشند و این سیستم باید در این استان تقویت شود. " امینی " باتاکیدبراهمیت سرمایه گذاری واستفاده مطلوب از آب دراین استان ادامه داد: باترویج آبخیزداری، ایجاد سدهاوبندهای خاکی و بستن سدها برروی رودخانه هایی که منابع آبی بیشتری دارند می توان از هدر رفتن آب جلوگیری کرد. وی ایجاد تشکلهای غیردولتی تخصصی کشاورزی را گامی مهم و موثر در روند روبه رشد کشاورزی دانست. او همچنین برآموزش کشاورزان با شیوه های علمی تاکید کرد وگفت: خودکفایی کشور در گرو خودکفایی بخش کشاورزی است. وی ازادغام جهادکشاورزی و جهاد سازندگی در جهت کمک به کشاورزان و خدمات مطلوبتر، ابراز خرسندی کرد. وی درپایان خواستارمشارکت بیشتر و بموقع مردم درانتخابات شوراهاشد. درادامه این جلسه که باحضور55تن ازکشاورزان این استان دراستانداری زاهدان برگزارشد رییس سازمان جهاد کشاورزی استان بااشاره افزود : در عین حال که استان با بحران خشکسالی مواجه بود، کشاورزان این استان با شش نفر کشاورز نمونه رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است. " احمد فرید"افزود:159 پروژه در زیر بخشهای مختلف در هفته جهاد کشاورزی دراین استان راه اندازی شد که زمینه اشتغال برای 700 نفر فراهم شد و 10 هزارو 877 خانوار از مزایای آنها بهره مند شده اند. وی ازاجرای 56 هزارو 803 پروژه در بخشهای مختلف کشاورزی این استان از قبیل منابع طبیعی، آبخیزداری، شیلات، باغبانی و غیره خبرداد. درادامه این جلسه کشاورزان بخشهای مختلف سیستان وبلوچستان به طرح مشکلات و مسایل خود پرداختند که مشکل برق ، کمبودمدارس، کاهش غیرقابل توجیه قیمت میگو دردو سال اخیر، فقدان سردخانه و مراکز عمل آوری میگو در منطقه ، بیمه محصولات کشاورزان، فقدان وامهای بلند مدت با بهره کم ازجمله مشکلات کشاورزان این استان عنوان شد. م.ا/110/12م ا/01

سرخط اخبار اقتصاد