از مزرعه تا مصرف 30 درصد از تولیدات کشاورزی کشور نابود می شود # رشت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/10/81 داخلی.اقتصادی.کشاورزی. به دلیل ناهمگونی وناهماهنگی بین صنایع تبدیلی و نبود سیستم های مناسب نگهداری، حمل و نقل، و پژوهش ، 30 درصد محصولات زراعی کشور از تولید تا مصرف نابود می شود. معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مصاحبه ای اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به درصد قابل توجه ضایعات مواد غذایی اتخاذ راهکارهایی برای کاهش این میزان و رسیدن به هدف "امنیت غذایی " الزامی است . "مهندس عبدالرحمان عرفانی "روز شنبه در رشت افزود: ارزش ضایعات مواد غذایی کشور بیش از پنج میلیارد ریال بر آورد می شود و میزان آن نیز به حدی که با آن نیاز تغذیه ای 15 تا20 نفر از جمعیت کشور را می توان در طول سال تامین کرد. وی گفت: به طور کلی هرسال بیش از 12 درصد از عرضه سرانه محصولات غذایی کشور شامل محصولات باغی و کشاورزی و دامی و شیلاتی به صورت ضایعات از چرخه مصرف خارج می شود. وی افزود: گرچه با توجه به رشد جمعیت و توجه دولت به تشویق و ترویج تولید محصولات کشاورزی و دامی میزان کل محصولات زراعی ،باغی دامی و شیلاتی کشوراز 53 میلیون تن در سال 69 به 7/67 تن در سال 80 افزایش یافته اما در بخش تحقیق و پژوهش دراین بخش از بسیاری از کشورها جهان عقب هستیم . "عرفانی " گفت : کشورما درحالیکه ازنظر جمعیت پانزدهمین کشور جهان است ، از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه سی و سوم ، از نظر شاخص توسعه انسانی در رتبه نودم و از نظر شاخص آموزش ،تحقیق و پژوهش در رتبه صد و سوم قرار دارد. وی افزود: در بخش سرمایه گذاری در امر پژوهش و تحقیق کشور ایران از کشورهایی مانند لیبی، مالت، اردن ،جزایر فیجی و جمهوری آذربایجان عقب تر است. وی گفت : سهم تحقیقات در برنامه سوم توسعه از منابع ملی، کمتر از نیم درصد تعیین شده در حالیکه این سهم درکشور سوئد 8/3، ژاپن و کره 8/2، آمریکا 6/2، لهستان و اوگاندا به ترتیب 8/0 و 6/0 است . این محقق افزود: در حال حاضر در کشورما به ازای هر یک میلیون نفر 560 نفر محقق مشغول بکاراست در حالیکه این رقم درکشورهای ژاپن، سوئد، آمریکا، کره جنوبی و مغولستان به ترتیب 4909 ، 3826، 3676، 2193، 910 نفر است . عرفانی گفت: علاوه برکاستی های تحقیق و پژوهش که همه بخشهای تولیدی کشور بخاطر آن، زیانهای هنگفتی را متحمل می شوند بی توجهی به سرمایه گذاری های لازم دربخش کشاورزی ضایعات این بخش را بیش ازسایر بخشها افزایش داده است . وی افزود:براساس نتیجه تحقیقات انجام شده درطول سه دهه گذشته (75ـ 1346) سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از1/8 به 5 درصد کل سرمایه گذاری در بخشهای مختلف کشور کاهش یافته در حالیکه دراین فاصله ارزش افزوده محصولات کشاورزی از20 به 24 درصد افزایش یافته است . وی گفت : درسال گذشته سهم بخش کشاورزی از سرمایه اقتصاد ملی، 6 درصد بود که فقط چهار درصد آن به صورت سرمایه گذاری به دورن بخش برگشته است در حالیکه سهم بخش صنعت و خدمات در همین زمان 15 و 24 درصد بوده است . وی افزود :دراین سال، نسبت سرمایه گذاری برای همه بخشها 18 درصد و برای بخش کشاورزی 4 درصد بوده است در حالیکه هم اکنون 27 درصد تولید ناخالص ملی و 25 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است . این محقق در پایان یاد آور شد: امنیت کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشور است و مادامی که مسوولان شرایط لازم را برای ایجاد هماهنگی در سازکارهای مختلف کشاورزی و دامی کشور شامل سرمایه گذاری ،آموزش و تحقیقات ،ترمیم صنایع تبدیلی ،کاهش هزینه ها و ضایعات وایجاد تناسب بین درآمد این بخش با سایر بخشها رافراهم نیاورند این مهم میسر نمی شود . استان گیلان با 4/2 میلیون نفر جمعیت، از تولید سالانه 5/2 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی ،دامی و شیلاتی برخورداراست . ن.ا. 320/30/03

سرخط اخبار اقتصاد