شرکت "واکسال" تنهابااستفاده از کمک فکری کارگرانش دومیلیون پوندسود برد # لندن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/10/81 شرکت خودروسازی "واکسال" انگلیس وابسته به جنرال موتورز تنها با بهره گیری از ایده های کارساز کارگرانش در سال میلادی جاری ، دو میلیون پوند سود نسیب خود کرد. این شرکت خودروسازی با اجرای طرحی به نام " توجه به کارکنان " از بیش از هفت هزار فرد شاغل در این شرکت دعوت کرد تا پیشنهادات و طرحهای خود را برای کاهش هزینه ها و بهبود کارایی ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری محلی " آنانوا" ، با اجرای این طرح واکسال تنها از یکی از واحدهای تولیدی خود هشت هزار طرح و ایده برای کاهش هزینه دریافت کرد. این شرکت به هر یک از 10 طرح منتخب و کارساز از میان هشت هزار طرح که سبب کاهش هزینه هایش شد ، 12 هزار پوند جایزه داد. 345/9/127

سرخط اخبار اقتصاد