برخی از زارعین فارس به علت کاهش بارندگی کشت پاییزه خود راانجام نداده اند # شیراز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/10/81 داخلی. اقتصادی. کشاورزی. رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: به دلیل بارندگی نامناسب در پاییز امسال ، برخی از زارعین این استان هنوز کشت پاییزه خود را شروع نکرده اند.
سیدعبدالکریم رضوی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: اگر پیش بینی بارندگی زمستانه و بهاره محقق شود،بارندگی مطلوب قسمتی از خسارات ناشی از کمبود بارندگی پاییزه را جبران خواهد کرد. وی افزود: به دلیل عدم بارندگی در پاییز، میزان آب سد"درودزن" به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و باتوجه به اینکه برای کشاورزی به میزان قابل توجهی به آب سد وابسته هستیم، در صورت عدم بارندگی، زمین های کشاورزی در شهرستانهای شیراز و مرودشت بزرگترین لطمه را خواهد خورد. وی سال زراعی 81 - 80 را بهترین سال زراعی استان فارس توصیف کرد و گفت: اکثر محصولات زراعی این استان به رکورد جدیدی دست یافتند که درتاریخ استان و کشور بی نظیر بود مثلا برای اولین بار در تاریخ تولید گندم در فارس ، میزان تولید گندم از یک میلیون و 600 هزار تن گذشت و تولید برنج در استان به مرز 210 هزار تن رسید. رضوی پیش بینی کرد که میزان تولید ذرت فارس در سال جاری از مرز650 هزار تن تجاوز کند. وی میزان اعتبار سال جاری سازمان جهاد کشاورزی فارس را251 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: تاکنون از این مقدار 159 میلیارد ریال دریافت شده است. ش - ج 800/83 م ا/08

سرخط اخبار اقتصاد