همایش صنایع روغن های نباتی و مارگارین برگزار می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/09/81 داخلی.اقتصادی.صنایع. همایش یک روزه صنایع روغن های نباتی و مارگارین روز 26 آذر ماه جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران، در این همایش پروفسور فریدون شهیدی از دانشگاه نیو فانلند کانادا در مورد ارزش غذایی و دارویی چربی های معمولی و ویژه، سخنرانی می کند. این همایش با حضور اساتید، پژوهشگران، متخصصان و دست اندرکاران انجمن های روغن زیتون و زیتون شور، صنایع کره گیاهی و روغن کشی برگزار می شود. اقتصادی. 1556/د.ا/ 3

سرخط اخبار اقتصاد