مجمع تشخیص مصلحت نظام 10 سیاست بلندمدت برای شهرسازی کشور تصویب کرده است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/09/81 داخلی.اقتصادی.شهرسازی. وزیر مسکن و شهرسازی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام 10 سیاست بلند مدت و راهبردی را برای شهرسازی کشور تصویب کرده است. علی عبدالعلی زاده روز شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار امیدواری کرد که دولت بتواند در چهارمین برنامه توسعه در بخش شهرسازی با رعایت این سیاست ها، طرحهایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. سیاست های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی اواخر آبان ماه امسال توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب شد. مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی،ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور، مرمت و نگهداری واحدهای مسکونی شهری و روستایی از جمله سیاست های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی است. وی گفت: سیاست های تصویب شده در بخش شهرسازی نگاه درازمدت مسوولان نظام را به مقوله شهرسازی، اسکان و ... نشان می دهد. وزیر مسکن افزود: جهان در سال 1995 میلادی 5/5 میلیارد نفر جمعیت داشت که از این میزان 45 درصد انها شهرنشین بودند، در حالی که پیش بینی می شود جمعیت جهان در سال 2020 میلادی به هشت میلیارد نفر برسد که از این میزان 63 درصد آنها شهرنشین خواهند بود. عبدالعلی زاده با اشاره به اینکه شهرهای ایران در سال 1365 حدود 22 میلیون و 600 هزار نفر یا 54 درصد جمعیت کشور را در خود جا داده بودند، گفت: در سال 1375 جمعیت شهرنشین به 3/61 درصد کل جمعیت کشور رسید. وی افزود: پیش بینی می شود این رقم در افق سال 1400 به 73 درصد کل جمعیت کشور ،افزایش یابد. به گفته وزیر مسکن و شهرسازی، اکنون حدود 900 شهر در کشور وجود دارد و پیش بینی می شود که تاسال 1400 تعداد شهرهای بالای پنج هزار نفر، به1900 شهر برسد. وی گفت:این مهم سبب شد تا مسوولان به اهمیت سامان بخشیدن نظام شهرسازی کشور توجه و برنامه گسترده ای را برای فضای مناسب شهرنشینی در کشور تدبیر کنند. وزیر مسکن افزود: مسوولان نظام اجرای این سیاست ها را یک ماموریت و سیاست کلی برای کشور و تمام دستگاههای اجرایی می دانند تابه واسطه آن ایران را به یک جلوگاه تمدن اسلامی، تبدیل کنند. عبدالعلی زاده گفت: در سیاست های یادشده مکان یابی و توسعه شهری باید در چارچوب طرح آمایش سرزمین و بر اساس قابلیت های خاک و حفظ اراضی کشاورزی کشور صورت بگیرد. وی با تاکید بر اینکه ایران، کشوری نیمه خشک است و در بخش وسیعی از این سرزمین محدودیت شدید منابع آب وجود دارد، افزود: توسعه شهرسازی نباید باعث وارد شدن لطمه به بخش کشاورزی شود. وزیر مسکن گفت: در مکان یابی شهری باید مقوله امنیت شهرها، دور بودن آنها از سوانح طبیعی و ...، مد نظر قرار گیرد. وزیر مسکن و شهرسازی بااشاره به ایجاد یک نظام مدیریت هماهنک و منسجم در شهرسازی کشور افزود: در اجرای سیاست های توسعه افقی و عمودی شهرها باید ملاحظات فرهنگی،اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، حقوق همسایگی،امکانات زیربنایی، الزامهای زیست محیطی و اقلیمی مورد توجه قرار گیرد. وی تاکید کرد: این هماهنگی باید در مرحله تهیه، تصویب و اجرای طرحهای توسعه عمران شهری و روستایی مورد توجه باشد و به دقت بر آنها نظارت شود. عبدالعلی زاده گفت:برای جلوگیری از زیر سوال رفتن طرحهای شهرسازی باید یک نظام درآمد پایدار برای شهرها طراحی شود تا این طرحها فدای تامین نشدن منابع پایدار نشوند. وی با اشاره حفظ و احیای بافت های تاریخی و قدیمی شهرها به عنوان یکی دیگر از سیاست های تصویب شده، افزود: بافت های تاریخی و قدیمی یادگارهای تمدن و معماری ایران هستند و می بایست ضمن جلوگیری از فرسودگی آنها نسبت به احیا، بازسازی و بهسازی آنها اقدام شود. وزیر مسکن گفت: حفظ هویت معنوی و فرهنگی شهرها به ویژه دو شهر مقدس مشهد و قم به عنوان یک سیاست محوری به تصویب رسیده که این مقوله حفظ هویت شهری ما را در آینده تقویت خواهد کرد. وزیر مسکن و شهرسازی جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی، ایمن سازی و مقاوم کردن محیطهای شهری و روستایی را از جمله سیاست های راهبردی اعلام کرد و گفت: در این بخش بر استفاده از تشکل های فنی وحرفه ای و نظام مهندسی ، تاکید شده است. وی افزود: شهرسازی کشور بخشی از آمایش سرزمین است و باید سطوح شهرها متناسب بااین آمایش تعریف وتعیین شود و زیر ساخت ها نیز متناسب با استعداد شهرها باشد. عبدالعلی زاده گفت: فضاهای شهری می بایست به گونه ای طراحی و ایجاد شود که اقشار مختلف مردم مانند سالخوردگان، کودکان و معلولان نیز بتوانند از آنها استفاده کنند و حقی از شهروندی ضایع نشود. وی در پایان اظهار داشت : انتظار می رود با رعایت این سیاست ها در بخش شهرسازی،بتوان در سال 1400 شاهد شهرهای مناسب زندگی برای ایرانیان باشیم.
اقتصادی . 1594/ 41/ 1

سرخط اخبار اقتصاد