چین سرفصل های برنامه توسعه اقتصادی این کشوررا در سال 2003 اعلام کرد # پکن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/09/81 وزیر کمیسیون برنامه های توسعه دولت چین ابراز اطمینان کرد که رشد مطلوب اقتصادی چین در سال 2003 حفظ شود. به گزارش روز شنبه خبرگزاری شین هوا، "زنک پی یان" درهمایش برنامه ریزی ملی در پکن خاطرنشان کرد که با وجود وضعیت بغرنج و نوسانات داخلی وخارجی، رشد اقتصادی سالم و پایدار چین ادامه خواهد یافت. وی تصریح کرد که افزایش اشتغال، تثبیت قیمتها، پیشبرد رشد اقتصادی و حفظ توازن پرداختها از مهمترین وظایف دولت چین در سال آینده میلادی است. به گفته "زنک" دولت باید افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد محیط مطلوب سرمایه گذاری ، انتشار اوراق قرضه، تقویت رقابت صنعتی و توسعه نواحی غربی، توسعه همکاری فنی و اقتصادی بین المللی و تشویق به مصرف را در دستور کار خود قرار دهد و راه را برای ساخت جامعه نسبتا مرفه و بهبود رفاه اجتماعی هموار سازد. وزیرکمیسیون برنامه های توسعه دولت چین گفت که در سال 2003 از بخشهای غیر دولتی برای تقویت اقتصاد دولتی و جلب سرمایه گذاری خصوصی حمایت خواهد کرد. شین هوا همچنین امروز به نقل از وزارت دارایی چین گزارش داد که هفته آینده 4 میلیارد و 400 میلیون دلاراوراق قرضه منتشر خواهد کرد . نرخ بهره سالانه این اوراق 30/2 درصد است. حدود یک سوم از این اوراق به صندوق تامین اجتماعی چین اختصاص داده خواهد شد. دولت چین با احتساب انتشار این اوراق در سال جاری میلادی بیش از 71 میلیارد و 430 میلیون دلار اوراق قرضه منتشر کرده است . 275/1736/180

سرخط اخبار اقتصاد