استاندار بوشهر: تشکلهای تعاونی بستر ساز عدالت اجتماعی هستند # بوشهر، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/06/81 داخلی. اجتماعی . تعاون. استاندار بوشهر گفت: تشکهای تعاونی بستر ساز دست یابی به عدالت اجتماعی در جامعه هستند. "اسماعیل تبادار" سه شنبه بمناسبت گرامیداشت هفته تعاون در جمع کارکنان اداره کل تعاون بوشهرافزود: فرهنک سازی بحث تعاون و فعال کردن تعاونیها در سطح کشور زمینه رفع بسیاری از موانع و مشکلات در جامعه خواهد شد. وی بااشاره به اینکه زایش منابع مالی، بوسیله تعاونیها صورت می گیرد، گفت:اعضای تعاونیها باید با خلاقیت و توانمندی در گسترش فعالیتهای خودعلاوه براشتغالزایی زمینه افزایش منابع مالی و پیشرفت را نیز فراهم کنند. تبادار تصریح کرد: مسوولان باید در زمینه تشکیل تعاونیهای کارآمد که نقش مهمی در اقتصاد آفرینی کشور دارند تلاش کنند. وی بااشاره به طرح ضربتی اشتغال در کشور گفت:بامشارکت مردم و جمع آوری اعتبارات قلیل آنان درقالب اعضای تعاونیها می توان نقش مهمی را دراشتغال کشور ایفا کرد. مدیر کل تعاون بوشهرنیز در این نشست گفت:هم اینک یک هزار و 118 تعاونی در زمینه تولیدی، صنعتی، کشاورزی، اقتصادی و خدمات با سرمایه گذاری 47 میلیارد ریال دراین استان تشکیل شده که ازاین تعداد 472 تعاونی فعال است.
"ماشاء الله حیدرزاده" حمایت نکردن جدی سازمانهای دولتی از بخش تعاون، موانع فرهنگی،و ناآشنایی عموم از وظایف و اهداف تعاون را از جمله مهمترین مشکلات بخش تعاون دراستان بوشهر ذکر کرد. م -ع 210/20/02 م ا

سرخط اخبار اقتصاد