برخی موضوعات سند اجرایی اجلاس توسعه پایدار که دارای اختلاف نظربیشتری بود به بخش وزراء سپرده شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/06/81 رییس هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس توسعه پایدار عصر جمعه اعلام کرد: مباحث مربوط به انرژی الگوهای تولید ومصرف، منابع طبیعی، منابع آب شیرین و بهداشت که در سطح کارشناسی دارای اختلاف نظر بیشتری بود به بخش وزراء در این اجلاس سپرده شد. بزرگمهر زیاران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در ژوهانسبورک افزود: به منظور پیشبرد مذاکرات ، نمایندگان دولتها تصمیم گرفتند که مذاکرات در سطح وزراء که تصمیم گیری سیاسی آسانتر است ، مطرح شود. وی اظهار داشت : هدف از این تبادل نظر و توافق روی کلیات مباحث است تا در پی آن متن توافقات تهیه شود. زیاران افزود: ایران یکی از 15 کشور نماینده از بین 134 کشور گروه 77 بود که برای ادامه مذاکرات در این بخش، انتخاب شد تا به همراه 14 نماینده گروه 77 این مذاکرات را در سطح وزراء ادامه دهد. این در حالی است که در مورد پنج مبحث مربوط به مسایل تجاری ، سوبسیدهای زیست محیطی، جهانی شدن و همکاری های بین المللی با سازمان بین المللی کار و حاکمیت مطلوب همچنان بحث کارشناسی ادامه دارد و هنوز توافقی روی این مباحث نیز انجام نشده است. این اجلاس که روی مباحث اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار کار می کند تا روز 13 شهریور ادامه دارد. سیام.1586 -ع.ب-(3)

سرخط اخبار اقتصاد