همایش مدیران ستادی و کل بنادر و کشتیرانی کشور در مشهد گشایش یافت # مشهد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/06/81 همایش مدیران کل و ستادی بنادر و کشتیرانی کشور روز جمعه با حضور وزیر راه و ترابری در مشهد گشایش یافت. این همایش دو روزه با هدف بررسی روند حمل ونقل دریایی وطرحهاو پروژه های جاری، سیاستها و برنامه های آتی این مجموعه برپا شد. وزیر راه و ترابری در این همایش گفت: دریانوردی در کشور ما مرحوم شده و امرو باید فرهنک دریا و دریانوردی را زنده کرد. احمد خرم افزود:مردم مابادریانوردی و تاثیربسیار سنگین این صنعت بیگانه هستند. وی اظهار داشت: صنعت و فرهنک دریانوردی نیازمند توجه جدی می باشد و باید این صنعت به فن آوری نوین (IT) مجهز شود. وی گفت: باید بنادر به سرعت و ظرف دو سال دیگر تجهیز شوند و برای این امر از فایناس استفاده کنیم. خرم افزود: نمی توانیم تا10، 15 سال دیگر منتظربمانیم تاباهمین اعتبارات اندک تجهیز شویم. به گفته وی، باید در این صنعت روشهایی به کار گرفته شود که کارها به سرعت انجام گیرد. وی مشکل کشور رادرکمبود اعتبارات و پول ندانست و افزود: مشکل ما نداشتن طرح، برنامه و مدیریت است در واقع ما به لحاظ مدیریتی عقب هستیم. وی خاطر نشان کرد: ما فکر می کنیم همه چیز را می دانیم و کمتر حاضریم از دانش و علم روز جهان استفاده کنیم. خرم اظهار داشت: مسیر انجام کارها در کشور ما کشنده است چرا باید برای انجام هر کاری 10 امضا بگیریم و باید به طور جدی به کوتاه کردن مدت زمانی که صرف انجام امور اداری برای هر اقدامی می شود، پرداخت. وی طبیعت دریانوردی را نه ملی که بین المللی دانست و گفت: باید " IT" در این مجموعه به سرعت جای کاغذ بازیها و بروکراسی اداری ر ا بگیرد و اطلاعات و اسناد هم با سرعت بیشتری و هم دقیقتر منتقل شود که این خود هم هزینه ها را کاهش داده و هم دقت و سرعت را بالا می برد. خرم مساله نیروی انسانی متخصص و ماهر را در صنعت دریایی از دیگر مشکلات دانست و گفت: ما طی سالهای گذشته در این زمینه باخته ایم چراکه نیروی خلاق و با استعداد را در اختیار داشتیم و می توانستیم هم نیازهای داخلی را تامین کنیم و هم خدمات آنها را به خارج صادر کنیم. وی اظهار داشت: ما نتوانستیم از حق و حقوق نخبگان جامعه استفاده کنیم آن وقت بحث فرار نخبگان را نیز مطرح می کنیم. وی خصوصی سازی را نیز از در این مجموعه ضروری دانست و افزود: هر چند تا کنون کارهایی شده اما قابل قبول نیست باید به طور جدی به این امر پرداخت و تمامی مسایل مربوط به تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کرد. ف.ی/100/12م ا/01

سرخط اخبار اقتصاد