شبکه آبرسانی 11 روستای شرق بهمنشیر آبادان اصلاح می شود # آبادان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/4/81 داخلی. اقتصادی. عمرانی. بخشدار مرکزی آبادان گفت: تا پایان شهریور ماه امسال شبکه آبرسانی 11 روستای شرق بهمنشیر آبادان اصلاح و تعویض می شود. "محمد حسین مطلع" شنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: با احداث 24 کیلومتر لوله گذاری از تصفیه خانه "شهید کشتکار" روستاههای، مدن، آلبوغبیش ، خرخره، آلبوعبادی ، ملاکه ، سادات ، درگه ، ابوشانک ،تنگه 1 ، 2 و 3 اصلاح و تعویض خواهند شد. وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح سه میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است. مطلع ، همچنین اظهار داشت: عمر لوله کشی برخی از این روستاهها به بیش از 25 سال می رسد، لذا این شبکه فرسوده، شکسته و یا دچار جرم گرفتگی شده و نیاز به اصلاح و تعویض دارد. وی افزود: عملیات اجرایی که توسط آب و فاضلاب روستایی آبادان انجام می شود تا پایان شهریور ماه امسال به اتمام خواهد رسید. حدود 80 هزار نفر از جمعیت شهرستان آبادان در روستاها ساکن هستند. م 0 ب 201/20/02 م ا

سرخط اخبار اقتصاد