تاپایان سال جاری 81 واحدتولیدی باسرمایه خارجی درازبکستان تشکیل خواهدشد # تاشکند، خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/4/81 تا پایان سال جاری با تشکیل 81 واحد تولیدی و صنعتی مشترک با سرمایه گذاری خارجی در ازبکستان 900 میلیون دلار جذب اقتصاد این کشور خواهد شد. خبرگزاری ملی ازبکستان روز سه شنبه گزارش داد ، تاکنون 29 واحد مشترک در سطح این کشور تشکیل و 35 واحد دیگر نیز تا پایان نیمه اول سال جاری تشکیل خواهد شد. این واحدها در زمینه های مختلف تولیدی و صنعتی بویژه صنایع نفت و گاز راه اندازی شده اند. مسوولان ذیربط در بخش سرمایه گذاری های خارجی در وزارت اقتصاد کلان و آمار این کشور امیدوارند تا پایان سال جاری با جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور 81 واحد تولیدی تشکیل شود. برپایه این گزارش ، مجموع سرمایه گذاری خارجی دراقتصادازبکستان طی سال گذشته 500 میلیون دلار بوده است. یادآور می شود طبق لایحه بودجه سال جاری این کشور 728 میلیون دلار از میزان 900 میلیون دلار برآورد سرمایه گذاری در بخش ایجاد واحدهای مشترک در ازبکستان بصورت وام خارجی تامین خواهد شد. در طول یک دهه استقلال جمهوری ازبکستان از شوروی سابق ،سرمایه گذاری خارجی در این کشور بدلیل نبود استراتژی معین در جذب و هدایت سرمایه گذاری ها دچار افت و خیزهای عمده بوده است. براساس برآوردهای کارشناسی انجام گرفته در این زمینه در اوایل استقلال ازبکستان، بطور متوسط سالانه بین 800 میلیون تا یک میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد اقتصاد این کشور شده است در حالی که این میزان در سال های اخیر به دلیل تصویب قانون منع خروج ارز از میزان آن بشدت کاسته شده است. 285/1445/180

سرخط اخبار اقتصاد