بانک مرکزی روسیه از فعالیت 400 بانک در این کشور جلوگیری می کند # مسکو ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/03/81 بر اساس تصمیم بانک مرکزی روسیه ، از تاریخ سیزدهم ماه جاری میلادی برابر با بیست و سوم خرداد ماه فعالیت 400 بانک در این کشور که شرایط لازم را برای بانکداری ندارند جلوگیری می شود. روزنامه " کامرسانت " چاپ مسکو روز جمعه در مقاله ای با عنوان " روز سیاه برای بانکهای روسیه " با مقایسه فرمول بندی جدید برای لغو پروانه کار بانکها با فرمول بندی سابق نوشت : براساس شرایط جدید، بانک مرکزی ازاختیارات بیشتری برای تعطیل کردن بانکهای غیرمعتبر برخوردار می شود. به نوشته این روزنامه ، یکی از شرایط اصلی جدید، جلوگیری از فعالیت برخی از بانک ها بخاطر سرمایه بسیار پایین آنها می باشد. در شرایط و مقررات جدید بانکداری روسیه حداقل سرمایه برای تاسیس بانک یک میلیون یورو تعیین شده است درحالی که در زمان حاضر 450 بانک در روسیه با سرمایه کمتر از آن فعالیت می کنند. طی 10 سال اخیر و پس از فروپاشی شوروی بانک های متعددی در روسیه تشکیل شد که در سالهای اولیه تاسیس خود با بهره های 20 تا 40 درصدی برای سپرده های روبلی و 10 تا 25 درصدی برای سپرده های دلاری مقادیر زیادی از پول مردم را به یغما برده و اغلب دچار ورشکستگی شدند. برغم گذشت چند سال از فروپاشی کمونیسم هنوز قانون چک در روسیه جریان ندارد و صاحبان حساب ها برای دریافت هر گونه وجهی باید شخصا به بانک مراجعه کنند. 355/25/129/1654/ 241

سرخط اخبار اقتصاد