مخارج آگهی های تجاری کشورها با رشد اقتصادی آنها ارتباط مستقیم دارد # دهلی نو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/2/81 نتایج تحقیقی که اخیرا توسط موسسه ای در شهر "کلکته" مرکز ایالت "بنگال غربی" هند انجام شده نشان می دهد که بین پیشرفت یک کشور در اقتصاد بازار آزاد و مخارجی که صرف آگهی های تجاری می شود، ارتباط مستقیم وجود دارد. براساس نتایج این تحقیق که توسط موسسه "پرایس واترهوس کوپرس" (PWC) انجام شده هم اکنون در هند مخارج آگهی های تجاری تنها4/0درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. در گزارش نتیجه این تحقیق آمده است: هند تارسیدن به رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته راه درازی در پیش دارد و حتی عقب مانده تر از اقتصادهای در حال توسعه تایلند، اندونزی و برزیل است. نتایج این تحقیق که در شماره امروز (دوشنبه ) روزنامه انگلیسی زبان "اکونومیک تایمز" چاپ دهلی نو منتشر شده حاکیست : مخارج آگهی های تجاری در اندونزی 7/0 درصد در تایلند 9/0 درصد و در برزیل 6/1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست. این هزینه ها درآمریکا3/1 درصد در انگلیس 1/1 درصد و درآلمان 9/0 درصد تولید ناخالص آنهاست. این تحقیق همچنین نشان داده است که به موازات پیشرفت اقتصاد هند، هزینه ای که برای پخش آگهی های تجاری خرج می شود نیز افزایش خواهد یافت و تا پنج سال آینده به 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ خواهد شد. 310/1504/181

سرخط اخبار اقتصاد