بیش از 48 درصد خودروهای شخصی تبریز بالای 22 سال سن دارد # تبریز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/12/82 داخلی.اجتماعی.اقتصادی.محیط زیست براساس یک مطالعه تحقیقاتی 6/48 درصد که 38 هزار و 681 دستگاه از خودرو- های شخصی در سطح شهر تبریز را شامل می شود با تاریخ ساخت قبل از سـال 1360 بالای 22 سال سن دارد. این مطالعه که توسط مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی کشور و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز صورت گرفته است، تعداد خودروهای شخصی تبریز را 79 هزار و 590 دستگاه اعلام کرده است. دراین تحقیق تعداد خودروهای 16 تا21 ساله یازده هزار و 63 دستگاه معادل 9/13 درصد، خودروهای بین 15 تا 12 ساله چهار هزار و 537 دستگاه معادل 7/5 درصد، خودروهای یازده تا هفت ساله نه هزار و 949 دستگاه معادل 5/12 درصـد و تعداد خودروهایی که تاریخ ساخت آنها بین 1376 تا 1379 بوده است 15 هزار و 360 دستگاه معادل 3/19 درصد اعلام شده است. علاوه بر این تعداد خودروی شخصی، 17 هزار و 715 دستگاه وانت بار، شش هزار و 870 دستگاه تاکسی، یکهزار و 497 دستگاه مینی بوس، 524 دستگاه اتوبــوس و پنج هزار و 96 دستگاه موتور سیکلت روزانه در سطح شهر تبریز در حال تردد هستند. در این مطالعه تعداد خودروهای گازسوز تبریز چهار هزار و 195 دستگاه ذکر شده است که از این تعداد 6/59 درصد تاکسی، 26 درصد سواری شخصی و 4/14درصد خودروهای سواری اداری می باشد. بر این اساس میزان مصرف سوخت فسیلی در بخش حمل ونقل تبریــز روزانه 819 هزار و 835 لیتر بیان شده است که از این رقم 725 هزار و 844 لیتربه وسیله خودروهای شخصی، دولتی، تاکسی، وانت بار و موتورسیکلت و بقیه توسط اتوبوس- های ترمینال بزرک، بخش خصوصی، شرکت واحد، مینی بوس و کامیون مصرف می شود. دراین تحقیق بااشاره به تاثیر بسزای مواد آلاینده ناشی از سوخت خودروهای درحال تردد در آلودگی هوای تبریز، کاهش سرعت به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی، طرح هندسی نامناسب تقاطع ها، توقف های غیر مجاز، تداخل سواره با عابرین پیاده در طول معابر و وجود عوامل فیزیکی از دلایــل عمده افزایش آلودگی هوا عنوان شده است. اصلاح فرآیند برنامه ریزی و محتوای طرحهای حمل ونقل و اصلاح جنبه تلفیقــی برنامه ریزی حمل ونقل شهری و کاربری اراضی شهری و نیز توجه به مدیریت تردد عابرین پیاده، ایمنی ترافیک وتخلفات شهری از جمله راه بردهای کاهش میـزان کاهش آلودگی هوای تبریز ناشی ازتردد خودروها عنوان شده است. (ی - م 550/05/م - ا)

سرخط اخبار اقتصاد