200 میلیارد ریال برای افزایش حقوق پرستاران در سال 83 اختصاص یافت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/12/82 داخلی.اجتماعی.پرستاری.میرزابیگی رییس کل سازمان نظام پرستاری کشور، گفت : با هدف ارتقای انگیزه شغلی پرستاران، 200 میلیارد ریال برای افزایش حقوق پرستاران در سال 83 تخصیص داده شد. "غضنفر میرزابیگی" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: براساس یک بند الحاقی به بودجه سال 83 کل کشور،به دولت اجازه داده شد که به منظور افزایش انگیزه شغلی پرستاران متناسب با بهره وری و کیفیت خدمات آنها، اعتبار منظورشده برای پرداخت به پرستاران تا سقف 200 میلیارد ریال به مصرف برساند. میرزابیگی با بیان این که شغل پرستاری، شغلی پیچیده است اضافه کرد که هرچند پرستاران ازحقوق و مزایایی به مراتب پائین تر از دیگر شغلها برخوردار هستند اما با این حال به حرفه پرستاری ادامه می دهند. وی با اشاره به این که هم اکنون حدود 70 تا75 هزارپرستار در سیستم دولتی و در مجموع در کل کشور 120 هزار پرستار مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد که میانگین حقوق پرستاران درایران 130 هزارتومان است که با توجه به ماهیت شغل آنان، این مبلغ در سطح بسیاری پایینی قراردارد. به گفته میرزابیگی هم اکنون 145 دانشکده پرستاری در کشور وجود دارد که سالانه هفت هزار پرستار از آنها فارغالتحصیل می شوند. وی تصریح کرد: با توجه به جمعیت 70 میلیون نفری کشور و استانداردهای جهانی، کشور نیاز به سه برابر پرستار به میزان فعلی را دارد و براین اساس است که بیشترین خدمات درمانی ارایه شده بر دوش این پرستاران است که توجه جدی به آنان را می طلبد. رییس کل سازمان نظام پرستاری کشور ابرازامیدواری کرد که با اجرای طرح "آر.ان" برکیفیت عملکرد پرستاران نظارت شود. "آر.ان" امتحانی است که در تمامی دنیا از پرستاران گرفته می شود و بر اساس آن صلاحیت آنها تایید یا رد می شود. پیش از این پرستاران براساس تجاربی که در زمان تحصیل کسب می کردند به کار مشغول می شدند و تا پایان دوره به دلایل متعدد از جمله کمبود پرستار در کشور و کارکردن در دو شیفت در طول خدمتشان امکان حضور درکلاسهای آموزشی را نداشتند. به گفته میرزابیگی برای اولین بار درایران پرستاران درقالب گروه محققان جوان پرستاری دور هم جمع شده اند که نتایج تحقیقات آنها با توجه به نیازهای کشور در قالب سرفصل های دروس دانشگاهی و نیازهای بالینی بیماران تدوین می شود. رییس کل سازمان نظام پرستاری با بیان این که حقوق پرستاران درسراسر کشور 30 هزار تومان از میانگین حقوقی موجود در کشور پائین تر است ،خاطرنشان کرد که اضافه کاری اجباری و عدم پرداخت به موقع آن به پرستاران از جمله مشکلاتی است که جامعه پرستاری با آن روبرو است. میرزابیگی ابراز امیدواری کرد که با تلاش مسئولان و دست اندرکاران مشکل پرستاران درکشور رفع شود تااین گروه از اقشار جامعه که شغلشان تعطیل بردار نیست و با جان بیماران سر و کار دارند بتوانند درارایه خدمات درمانی موفق عمل کنند. اجتمام.(پ)/1478/31

سرخط اخبار اقتصاد