"عکاظ": قیمت نفت درسال آینده از 25 دلار کمتر نخواهد بود # ریاض، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/10/82 روزنامه "عکاظ" چاپ عربستان در شماره روز چهارشنبه به نقل از کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرد که قیمت نفت در سال آینده میلادی در بازارهای جهانی کمتر از 25 دلار نباشد. این روزنامه با اشاره به اینکه قیمت نفت در سال آینده میلادی در سطح انتظار سازمان صادرکننده نفت "اوپک" بین 22 تا 28 دلار بماند، نوشت: این انتظار در صورتی محقق می شود که اوضاع سیاسی و اقتصادی جهانی در طول سال ثابت بماند. عکاظ در ادامه به نقل از دکتر محمد الرمادی استاد اقتصاد دانشگاه نفت و معادن ظهران، چهار عامل اصلی باقی ماندن قیمت نفت در سطح کنونی را برشمرد.
الرمادی گره خوردن منافع کاخ سفید با نفت و سرمایه گذاری بوش در صنعت نفت، بهره برداری آمریکا از بالا بودن قیمت نفت در بازسازی عراق، بی تاثیری قیمت های کنونی نفت بر رکود اقتصادی اروپا و بی خطر بودن آن برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه و سیاست کاخ سفید مبنی بر نگه داشتن قیمت نفت در سطح کنونی به هدف وارد آوردن فشار برای بخشیدن بدهی های عراق را از جمله عوامل ثابت ماندن قیمت نفت در سال آینده دانست. دکتر عبدالله آل ابراهیم استاد دیگر دانشگاه نفت و معدن ظهران نیز اظهار عقیده کرد که قیمت نفت در سال آینده نیز بین 22 تا 28 دلار ثابت بماند. وی ادامه مشکل صدور نفت از سوی ونزوئلا و نیجریه و ناتوانی عراق در تولید نفت در حد تعیین شده را به عنوان دلایل اصلی عدم کاهش قیمت نفت در سال آینده عنوان کرد. /172

سرخط اخبار اقتصاد