اعتصاب علیه خصوصی سازی شرکت نفت هند با استقبال روبرو نشد # دهلی نو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/09/82 خارجی.هند. خواسته مجمع متحد ملی هند علیه خصوصی سازی شرکت های نفتی این کشور برای راه اندازی یک اعتصاب عمومی یک روزه در اعتراض نسبت به این تصمیم با استقبال روبرو نشد. خبرگزاری پی تی ای هند امروز سه شنبه به نقل از شرکت نفت و گاز طبیعی این کشور که بزرگترین تولیدکننده نفت خام در هند است گزارش کرد: این اعتصاب بر روند عملیات در همه حوزه های این شرکت با توجه به حضور بیشتر کارگران در سرکار خود تاثیر چندانی نداشته است. گرچه برخی گزارش ها نیز حاکی است حضور کارگران در پالایشگاه های هند ناچیز بوده و این امر سبب کاهش در حجم تولیدات این پالایشگاه ها شده است. مقام های صنعت نفت هند در دهلی نو پایتخت هند گفتند: شرکت های نفتی دولتی همه انبارها و پمپ بنزین های خود را در طول چند روز گذشته، به منظور تضمین استمرار بی وقفه توزیع بنزین و نفت گاز، پر کرده بودند. مقام های شرکت نفت هند گفتند: عملیات تولید سوخت در پالایشگاه "بارونی" در ایالت بیهار در شمال هند تقریبا متوقف شده است. به گفته این مقام ها، عملیات در واحدهای فرعی پالایشگاه "گواهاتی" نیز متوقف شده و تنها دو یا سه واحد مهم این پالایشگاه به کمک مقام های بلندپایه فعالیت می کردند. حضور کارگران در پالایشگاه های دیگر نیز ناچیز بود ولی مقام های بلندپایه توانستند تولید عادی را حفظ کنند. گفته می شود که کارگران شرکت گاز هند (گیل ) در این اعتصاب شرکت نکردند.
منابع مطلع گفتند که عملیات خط لوله وفروش محصولات نفتی، از قبیل تسهیلات سوخت هواپیما ، بخاطر حضور اکثر کارگران در محل کار خود، تقریبابطور عادی ادامه یافت. مجمع متحد ملی علیه خصوصی سازی شرکتهای نفتی هند ، خدمات ضروری را در همه تاسیسات نفتی هند از این اعتصاب مستثنی کرده بود. 310/ 181

سرخط اخبار اقتصاد