چاه های غیر مجاز آب در استان همدان باید شناسایی و کنترل شود # همدان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/09/82 داخلی. اقتصادی. کشاورزی. معاون برنامه ریزی و مالی استاندار همدان، خواستار شناسایی هر چه سریعتر چاه های غیرمجاز برداشت آب در این استان شد. "محمدناصر نیکبخت" روزسه شنبه درنشست کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی همدان افزود: سازمان امور آب این استان باید حداکثر ظرف سه ماه آینده تمامی چاه های غیرمجاز را شناسایی و بررسی کند. وی اضافه کرد: شرایط جوی کنونی فرصت بسیار مناسبی است تا وضعیت چاه هایی که قبل و بعد از قانون ممنوعیت دشت یا در زمان بحران آب حفر شده اند، مشخص شود. وی اظهار داشت: برای پیشرفت روند کار باید با همکاری فرمانداران و بکارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص تکلیف چاه های غیرمجاز تعیین شود. وی گفت: تا مشخص شدن وضعیت نهایی این چاه ها امور آب استان نباید هیچ یک از چاه های غیرمجاز را مسدود کند. نیکبخت، تعداد چاه های غیرمجاز استان را حدود دو هزار حلقه عنوان کرد و افزود: از این تعداد تاکنون تنها 600 حلقه چاه شناسایی و بررسی شده است. مدیر امور آب استان همدان نیز در این نشست گفت: شناسایی چاه های غیرمجاز زمان بر بوده و به افراد متخصص و بودجه کافی نیاز دارد. "محمودرضا عراقی" افزود: اکنون یکصد پرونده در مورد حفر چاه های غیرمجاز در دست است که این چاه ها باید از لحاظ مجاور نبودن با حریم چاه های دیگر بررسی شود تا بتوان برای آنان پروانه بهره برداری صادر کرد. وی اضافه کرد: در حال حاضر تعدادی از چاه های غیرمجاز پس از گذراندن حکم تجدید نظر دادگاه و مراحل قانونی آماده مسدود شدن هستند. به گفته وی ، از 14 هزار حلقه چاه مجاز در استان همدان بهره برداری می شود . م ـ ج 610/61م ا/06

سرخط اخبار اقتصاد