یک کارشناس فرانسوی:شیراز نیاز به هفت ایستگاه ثابت سنجش آلودگی هوا دارد # شیراز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/09/82 داخلی.اجتماعی.محیط زیست. یک کارشناس محیط زیست کشور فرانسه گفت: براساس نتایج طرح سنجش آلودگی هوای شیراز این شهر نیاز به استقرار هفت ایستگاه ثابت سنجش آلودگی هوا دارد. "روناد تاون" Tahon Ronaud روزسه شنبه درگفت وگو باخبرنگاران درشیراز افزود: براساس مطالعات انجام شده اغلب نقاط مرکزی شیراز به علت حجم ترافیک و آمد و شد خودروها و برخی نقاط حاشیه ای این شهر به علت استقرار واحدهای صنعتی آلاینده بیشتر از حدمجاز دارای آلودگی دی اکسید کربن و منواکسید کربن است. وی اظهارداشت: با بررسی 200 نمونه گرفته شده ازهوای شیراز نقشه پراکنش آلودگی هوای این شهر تهیه شده که مورد استفاده کارشناسان و تحلیلگران محیط زیست قرار می گیرد. این کارشناس فرانسوی محیط زیست افزود: نقشه پراکنش آلودگی هوای شیراز در آینده به عنوان یک سند ملی در ایران منتشر خواهد شد. تاون با بیان اینکه این نقشه درآینده برای سایر شهرهای آلوده کشور نیز تهیه خواهد شد گفت: اجرای طرح سنجش آلودگی هوای شیراز امسال با نصب 200 تیوب در نقاط مختلف این شهر با همکاری محیط زیست کشور فرانسه با موفقیت انجام شد و با انتقال تیوبها به کشور فرانسه و تحلیل داده ها نقشه پراکنش آلودگی هوای شهر شیراز تهیه شد. طرح سنجش آلودگی هوای شیراز بانصب 200 تیوب نمونه برداری امسال درنقاط مختلف شیراز انجام شد و اکنون کارشناسان سایر شهرهای آلوده کشور برای انتقال تجربیات اجرای این طرح آموزشهای تخصصی را در شیراز می بینند. ن - خ 800/84 م ا/08

سرخط اخبار اقتصاد