بارندگی و آبگرفتگی، کشت گندم در نوار ساحلی مازندران را مختل کرد # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/09/82 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.گندم. مدیرزراعت سازمان جهادکشاورزی استان مازندران گفت : بارندگی و آبگرفتگی اکثر زمینهای زراعی نوار ساحلی، کشت گندم را در اراضی میان بند مختل کرد.
روابط عموی سازمان جهاد کشاورزی مازندران روز سه شنبه به نقل از "وحید کاوه " افزود : تاکنون 15 هزار و 554 هکتار ازاراضی کشاورزی زیر کشت گندم رفته است که 10 هزار و 158 هکتار دیم و مابقی ابی است. وی اضافه کرد : سطح کشت ،در مقایسه با مدت مشابه پارسال شش هزار و 304 هکتار کاهش نشان می دهد. به گفته وی درسطح 23 هزار و 797 هکتار اراضی دیم و 45 هزار و 290 هکتار اراضی آبی با کشاورزان استان قرارداد کشت منعقد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه هزار و 567 هکتار کاهش یافته است. در سال زراعی گذشته 58 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیرکشت گندم رفت که از این سطح بیش از 220 هزار تن محصول برداشت شد. مازندران 450 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد. م - س 30 م ا

سرخط اخبار اقتصاد