طرح"احیا و توسعه اراضی"چهارمحال و بختیاری از اعتبارات استانی محروم است # شهرکرد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/09/82 داخلی.اقتصادی .جهادکشاورزی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری گفت: از هنگامی که طرح ملی"احیا و توسعه اراضی"به طرحی استانی تبدیل شده، این طرح نتوانسته است اعتبارات استانی را جذب کند. "محمد محمد زاده" روز دوشنبه درجلسه "کمیته آب و خاک استان" علت تخصیص نیافتن اعتبارات را تفاوت دستورالعمل ها با شرایط اجرای طرح در منطقه ذکر کرد. وی به استناد دستورالعمل های ابلاغ شده گفت: تخصیص اعتبارات فقط به منظور اجرای طرحهای تجهیز نوسازی ( تسطیح اراضی ) پیش بینی شده بود، اما طرح فوق در این منطقه به اعتبار ویژه تامین آب نیاز داشت. وی با توجه به توپوگرافی منطقه، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و قطره یی را از عمده ترین مراحل اجرای طرح عنوان کرد. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سه تعاونی" کوثر"،"فدک " و "جغدان" را از جمله تعاونی های تشکیل شده در طرح " احیا و توسعه " ذکر کرد. محمدزاده تاکید کرد: اجرای طرح زراعتی کوثر دو مترمکعب آب نیاز دارد که در صورت همکاری امور آب منطقه می توان کار کشت را درسطح دوهزار و840 هکتار اراضی موجود توسعه داد. وی افزود:آبیاری تحت فشار در طرح کوثر 18 هزارمیلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. محمدزاده گفت:از سوی بانک ملی نیز 25 میلیارد ریال برای طرح تعاونی فدک تصویب شده است و سه میلیارد ریال نیز از محل طرح " احیا و توسعه " بصورت بلاعوض در اختیار این تعاونی قرار گرفته است . کارشناس برنامه و بودجه استان نیز تصریح کرد: از سال 81 که طرح "احیا و توسعه"به یک طرح استانی تبدیل شد،از محل ردیف اعتبارات استانی2/1 میلیارد ریال به طرح اختصاص یافت ، اما به لحاظ موانع موجود سازمان جهاد کشاورزی نتوانست اعتبار تخصیصی را هزینه کند. در این نشست که با حضور اعضا در استانداری تشکیل شد، پیرامون موانع و مشکلات احیا و توسعه اراضی استان بحث و تبادل نظر شد. م ج 430/41/04 / م ا

سرخط اخبار اقتصاد