بهای کالاهای وارداتی آلمان بار دیگر کاهش یافت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/09/82 بر اساس اطلاعات منتشره روز دوشنبه از سوی اداره آمار فدرال آلمان، بهای کالاهای وارداتی این کشور در ماه اکتبر امسال 5/2 درصد نسبت به اکتبر سال گذشته کاهش یافت. خبرگزاری فرانسه از ویس بادن گزارش داد، شاخص بهای سالانه کالاهای وارداتی این کشور در سپتامبر 6/2 درصد، اوت 7/1 درصد و ژوییه 2 درصد کاهش داشت. کاهش بهای کالاهای وارداتی آلمان در ماه اکتبر بیش از 3/2 درصد بود که از سوی موسسه آماری "یو بی اس واربرک" پیش بینی شده بود. بهای سالانه کالاهای وارداتی آلمان در ماه اکتبر بدون درنظر گرفتن بهای نفت و انرژی، 9/1 درصد تقلیل یافت. علت اصلی کاهش مستمر بهای کالاهای وارداتی این کشور، افزایش ارزش یورو بوده که سبب کاهش قیمت کالاهای وارداتی شد. بهای کالاهای صادراتی این کشور نیز در ماه اکتبر 2/0 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل تنزل کرد، در حالی بهای این نوع کالاها در ماه سپتامبر 1/0 درصد و در ماه اوت 2/0 درصد کاهش داشت. اقتصام . 1434 / 41 / 4

سرخط اخبار اقتصاد