بیش ازپنج هزارهکتاراراضی مازندران زیرپوشش آبیاری تحت فشار قرار دارد # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/08/82 داخلی. اقتصادی. کشاورزی. ابیاری تحت فشار. سرپرست معاونت فنی واجرایی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت : امسال پنج هزار و 550 هکتار از اراضی زراعی وباغی استان زیر پوشش طرح ابیاری تحت فشار قرار دارد. روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران درگزارشی به نقل از"حسن نتاج" افزود : درمرحله نخست اجرای این طرح پنج میلیارد و 544 میلیون ریال تسهیلات ابلاغ شده است. به گفته وی این طرح برای اولین بار درسال 67 درسطح 88 هکتار ازباغهای بنیاد جانبازان اجرا شده و اکنون 12 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان زیر پوشش این طرح است. وی ادامه داد : امکان بهره برداری بیشتر از منابع اب و خاک ، صرفه جویی درمصرف اب ، امکان توسعه کشت ابی در اراضی شیب دار و افزایش کمی و کیفی محصولات ، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش سرعت و سهولت دراجرای عملیات ابیاری و ... از مزایای این طرح است. وی تصریح کرد : بااجرای این طرح راندمان،ابیاری در حدود 74 درصد و متوسط افزایش عملکرد درهرهکتار حدود 30 درصد خواهد بود. نتاج ادامه داد : بالا بودن هزینه اولیه سرمایه گذاری ، عدم اگاهی بهره برداران وکمبود اموزش ، نارسایی درکیفیت لوازم وتجهیزات ساخت داخل و کوچک و پراکنده بودن اراضی باغی و زراعی از محدویت های اجرای این طرح است. وی متوسط هزینه اجرای هرهکتار آبیاری قطره ای را 12 و ابیاری بارانی را هشت میلیون ریال اعلام کرد. وی پیشنهاد کرد برای بهبود روند اجرایی، تسهیلات، درمحلی به نام صندوق بهبود روشهای آبیاری ذخیره و اعطای آن از طریق صندوق انجام شود و باز پرداخت اقساط توسط بانک های عامل جمع آوری و به دولت مسترد گردد. مازندران دارای 450 هزار هکتار اراضی زارعی و بیش از 86 هزار هکتار باغ مرکبات و کیوی است. م - س 30 م ا

سرخط اخبار اقتصاد