رییس منابع طبیعی کلاردشت: قاچاق چوب در کلاردشت کاهش یافت # نوشهر ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/08/82 داخلی.اقتصادی.جنگلها.قاچاق چوب رییس اداره منابع طبیعی شهر کلاردشت واقع در غرب مازندران گفت: قاچاق چوب در این منطقه طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90 درصد کاهش یافت. ابراهیم حسن پور روز شنبه در نمابر به ایرنا، تعداد کشف و ضبط انواع چوب آلات از قاچاقچیان طی سال جاری را 59 اصله و مدت مشابه سال قبل را 744 اصله درخت اعلام کرد. وی به ارزش ریالی و نام این گونه های درختی اشاره نکرد. به گفته وی این کاهش قاچاق چوب توسط نیروی بسیج سپاه با گشت های مستمر و استقرار در گلوگاه های قالب طرح صیانت از جنگل انجام گرفت. حسن پور اضافه کرد: از مجموع 30 هزار هکتار جنگل تحت پوشش این نهاد، 20 هزار هکتار تحت حفاظت و مراقبت بسیج سپاه پاسداران منطقه قرار دارد. ج - ف 301/32/03

سرخط اخبار اقتصاد