سهرابی: ایجاد تعاونی های آبخیزداری گامی موثر درحفاظت از منابع پایه است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/06/82 داخلی.اقتصادی.آبخیزداری. مدیرکل مطالعات و ارزیابی آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع گفت: تشکیل تعاونی های آبخیزداری، اقدامی موثر در حفاظت از منابع آب و خاک کشور است. مهندس "رضا سهرابی" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گسترش فرهنک آبخیزداری در کشور، بسیاری از بلایای طبیعی از جمله سیل کنترل می شود. وی با اشاره به اینکه دولت به تنهایی قادر به تامین هزینه های آبخیزداری نیست گفت: فقط با مشارکت بخش خصوصی و مردم و از طریق تشکیل تعاونی ها در حوزه های آبخیزدار، می توان این مشکل را حل کرد. حدود 80 تعاونی با 19 هزار عضو در حال حاضر در زمینه آبخیزداری فعال هستند. وی تصریح کرد: با ارتقای سطح فرهنک بهره برداران و ساکنان حوزه های آبخیز امکان رفع معضلات و مشکلات ناشی از حوادث مرتبط با این حوزه ها میسر است. سهرابی حوزه آبخیز کشور را 143 میلیون هکتار ذکر کرد و افزود: با ادامه روند گذشته در ایجاد آبخیزها، بیش از 70 سال احداث آبخیزهای کشور ادامه می یابد. مدیر کل مطالعات و ارزیابی آبخیزهای سازمان جنگلها گفت: با تخصیص مناسب بودجه از طرف دولت و مشارکت همه جانبه بخش خصوصی، می توان در دوره 15 تا 20 ساله، تمام حوزه آبخیز کشور را زیر پوشش قرار داد. وی روند عملیات آبخیزداری را در چند سال گذشته مثبت ارزیابی کرد و افزود: از سال 70 تا 81 بیش از 4/14 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شده است. سهرابی اظهارامیدواری کرد، در سال 82 بیش از 2/2 میلیون هکتار فعالیت آبخیزداری در کشور انجام شود. وی نیز تصریح کرد: از اول مهرماه سال جاری مطالعات جامع حوزه آبخیزداری گلستان با حمایت همه جانبه دولت آغاز می شود. مدیرکل مطالعات و ارزیابی آبخیزهای سازمان جنگلها گفت: حوزه گلستان با 510 هزار هکتار وسعت در سه استان گلستان، خراسان و سمنان واقع شده است. وی اظهارداشت: دولت برای عملیات آبخیزداری این حوزه بیش از1800 میلیارد ریال اعتبار برای یک دوره 12 ساله تصویب کرده است. سهرابی افزود: برای عملیات مطالعاتی و مقدماتی آبخیزداری این حوزه 30 میلیارد ریال در سال جاری اختصاص یافته است. وی اظهار امیدواری کرد، با مشارکت آژانس همکاری های بین المللی ژاپن در دو نقطه از حوزه گلستان، سیستم هشداردهنده به عنوان نمونه نصب شود. وی گفت: پس از بررسی عملکرد سیستم هشداردهنده در این دو نقطه و اطمینان از موفقیت ان، دیگر نقاط حساس حوزه گلستان به این سیستم مجهز می شوند. مدیرکل مطالعات و ارزیابی آبخیزهای سازمان جنگلها افزود: نصب سیستم هشداردهنده برای اطلاعرسانی در مواقع خطر بلایای طبیعی از جمله سیل است. مجموعه عملیات مدیریتی و اجرایی در سطح محدوده جغرافیایی خاص برای حفظ منابع آب و خاک و بهره برداری بهینه از این منابع، آبخیزداری است. سهرابی گفت: عملیات آبخیزداری ضمن حفظ خاک از جابجایی ذرات بارور خاک جلوگیری کرده و موجب حفاظت از نزولات آسمانی می شود. سهرابی تاکید کرد، با حفظ آب و خاک از طریق آبخیزداری، پوشش گیاهی ایجاد می شود که در جلوگیری از سیلاب موثر است. وی گفت: پوششس گیاهی ایجاد شده در تولید اکسیژن و پالایش گازهای سمی موجود در خاک نقش مهمی دارد. اقتصام / ج.ج / 40 / 1558