برداشت "کلزا" و گندم در شهرستانهای استهبان و قیروکارزین فارس آغازشد # شیراز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/02/82 داخلی.اقتصادی.کشاورزی. برداشت دانه روغنی " کلزا" در شهرستان استهبان و گندم در قیروکارزین استان فارس در هفته جاری آغاز شد. کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: امسال 250 هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان زیر کشت کلزا قرار دارد که پیش بینی می شود 500 تن محصول از این مزارع برداشت شود. مهندس مهرداد خوشوقت روز سه شنبه در گفت وگو با "ایرنا" افزود: سطح زیر کشت و تولید کلزا درسال زراعی جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب 150 هکتار و 300 تن افزایش نشان می دهد. وی یکی از مشکلات عمده برای توسعه کشت کلزا در این شهرستان را پرداخت نشدن به موقع مطالبات کشاورزان از سوی سازمانهای مربوطه اعلام کرد. مدیرجهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین هم گفت: برداشت گندم از سطح شش هزارو 250 هکتار از کشتزارهای این شهرستان با استفاده از20 دستگاه کمباین آغاز شده است. مهندس مهدی صادقی با اشاره به متوسط برداشت چهار تن گندم در هرهکتار مزارع این منطقه افزود:پیش بینی می شود امسال 20 هزارتن محصول ازکشتزارهای شهرستان برداشت شود. وی یادآورشد: به علت بارش تگرک در فرودین ماه سال جاری که باعث خسارت به مزارع شهرستان شد، میزان تولید گندم در این منطقه نسبت به پارسال 20 درصد کاهش خواهد داشت. مدیرجهاد کشاورزی قیروکارزین گفت: هم اینک سه مرکز خرید دربخشهای مرکزی، "افزر" و دهستان "مبارک آباد " آماده تحویل گندم مازاد کشاورزان منطقه می باشد. خ -خ 800/82 م ا/08

سرخط اخبار اقتصاد