۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6769017
۰ نفر
توسعه مالی تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/02/82 داخلی.اقتصادی.کنفرانس سیاستهای پولی وارزی یک کارشناس اقتصادی گفت: رشد اقتصادی در ایران موجب تحول ساختار مالی می شود، ولی توسعه مالی تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی در ایران نداشته است. دکتر "علیرضا کازرونی" روز سه شنبه در سیزدهمین کنفرانس پولی و ارزی افزود: توسعه مالی به دلیل عدم تخصیص کارامد اعتبارات بانکی و عدم رقابت پذیری سیستم بانکی، تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. وی اضافه کرد: درصد قابل ملاحظه ای از تسهیلات بانکی به صورت تکلیفی و اداری تخصیص یافته و صرف استفاده بهینه از منابع اقتصادی نشده و در نتیجه نمی تواند عامل رشد اقتصادی ایران محسوب شود. کازرونی با تاکید بر اینکه هیچ رابطه بلند مدتی میان رشد اقتصادی و شاخص های مالی وجود ندارد، گفت: تاسیس نهادهای خصوصی در جهت ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری جدا از بانک های عامل از اقداماتی است که می تواند در جهت بهبود این رابطه موثر باشد. دکتر "فتح الله تاری" استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه این کنفرانس گفت: بررسی های انجام شده نشان می دهد، توسعه این نهادهای مالی می تواند عامل تامین و هدایت سرمایه به سمت فعالیت تولیدی و رشد اقتصادی باشد. وی درباره نقش موسسات پولی و مالی در رشد اقتصادی گفت: مقایسه میزان گسترش بازار مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به رشد اقتصادی انها نشان می دهد در کشور ما بازارهای مالی گسترش لازم را نداشته اند و برای دسترسی به رشد اقتصادی بیشتر توسعه این بازارها باید مورد توجه قرار گیرند. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در خصوص نقش نهادهای مالی خرد در توسعه روستایی کشور گفت: توجه عمده دولت در برنامه ریزیهای اقتصادی به بخش صنعت معطوف است و توجه کمتری به بخش کشاورزی دارد. دکتر "علی حسن زاده" تصریح کرد: شاخصهایی مانند درامد سرانه روستاییان ،فقر عمومی، تولید اندک، مهاجرت روستاییان و... همه نشان دهنده کم توجهی به این بخش است. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بخش کشاورزی در کشور مزیت نسبی دارد و بکارگیری امکانات مالی خرد به عنوان راهبردی اساسی مطرح می شود، رفع محدودیت های مالی در این بخش می تواند به عنوان مهم ترین راهکار توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد. رییس دایره طراحی الگوهای اقتصادی اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی درباره ارزیابی میزان و جهت اثرگذاری رشد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی گفت: پول و دارایی های مالی در مرکز فرایند رشد اقتصادی و ارتباطدهندگان حیاتی این فرایند هستند. "کوروش معدلت" با ارزیابی میزان و جهت اثرگذاری رشد و توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی از طریق بازار بورس و شاخصهای رشد و توسعه بازار مزبور به منظور این ارزیابی گفت: بازار بورس نماد عینی فعالیتهای موسسات مالی در ایران است. اقتصام . س ک / 91

سرخط اخبار اقتصاد