سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی نمایشگاه گردشگری در عربستان برگزارمی کند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/02/82 براساس توافق سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و شرکت "البراق" عربستان سعودی، اولین نمایشگاه سیاحتی ایران در ان کشور برگزار می شود. به گزارش روز سه شنبه سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی، دست اندرکاران صنعت گردشگری ایران با حضور در این نمایشگاه قابلیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران را در معرض دید علاقه مندان قرار خواهند داد. اقتصام / ف س س / 91

سرخط اخبار اقتصاد