مروری بر فراخوانی رییس جمهوری برزیل برای اجرای برنامه های اجتماعی # مادرید ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/02/82 رییس جمهوری برزیل در پنجمین ماه زمامداری خویش اعضای دولت را به بسیج برای انجام برنامه های اجتماعی فراخواند تا به گفته نزدیکانش دومین مرحله از حکومت خود را بنیان نهد. لوییز ایناسیو لولا داسیلوا،رییس حزب کارگران برزیل که بارای قاطع مردم ازابتدای سالجاری میلادی وارد کاخ ریاست جمهوری شد،روز یکشنبه از همکارانش در دولت خواست تا برنامه های اجتماعی خود را ارایه و دنبال کنند. وی 30 تن از 32 وزیر هیات دولت را موظف ساخت تا هر ماه گزارش عملکرد و روند برنامه های اجتماعی درحوزه فعالتشان را گزارش دهند. لولا درحالی این تصمیم رااعلام کرد که در هفته های اخیرمورد انتقاد گروهی از مسوولان تندرو حزب کارگران قرار گرفته بود. این گروه معتقد است که لولا درحال فاصله گرفتن از آرمانهایی است که در مدت سه دهه رهبری سندیکاهای کارگری برای آن مبارزه کرده و در تبلیغات انتخاباتی نیز تحقق آنها را وعده داده بود. دراین میان حتی فرناندو هنریکه کاردوسو رییس جمهوری پیشین برزیل که از رهبران احزاب مخالف است نسبت به دوری لولا از وعده هایش هشدار داد. دلیل این انتقادها برنامه های سختگیرانه اقتصادی است که دولت لولا درچهار ماه گذشته به اجرا گذاشته و بر کاهش بودجه های دولتی تاکید کرده است. بااین حال نزدیکان به رییس جمهوری در دولت از اجرای این گونه برنامه ها به عنوان موفقیتهای چشمگیر لولا در اولین ماههای حکومتش نام می برند. لولا دراوایل زمستان گذشته درحالی حکومت را به دست گرفت که ارزش "رئال"، واحد پول ملی، دربرابر ارزهای خارجی در حال سقوط پی در پی بود و ضریب خطر سرمایه گذاری در برزیل نیز به طور مرتب افزایش می یافت . آمارهای رسمی نشان می دهد که اکنون این ضریب روبه کاهش گذاشته وپول ملی نیز نه تنها از سقوط مداوم رهایی یافته، بلکه تقویت شده است. بااستناد به این تحولات نزدیکان لولا تاکید دارند که وی دراولین مرحله از حکومت خویش در مدتی کوتاه موفق به بازگردادن ثبات مالی و اقتصادی به کشور شده و مرحله دوم را با تشدید برنامه های اجتماعی آغاز کرده است. لولا برای بی اثر ساختن این انتقادها اعلام کرد که در قالب این برنامه ها، ایجاد شغل برای جوانان بین 16 تا 24 سال در اولویت قرار گرفته است. وی گفت که درپیش گرفتن تدابیر سختگیرانه اقتصادی برای وی نیزمشکل بوده اما راهی به جز آن نداشته است. رییس جمهوری برزیل روز گذشته همچنین آغاز تدوین " برنامه سرمایه گذاری چهار ساله " دولت خویش را اعلام کرد. درچارچوب این برنامه قراراست تا میزان و چگونگی سرمایه گذاری برای امور اجتماعی و زیربنایی در چهار سال آینده تبیین و بودجه دولت مطابق آن تنظیم شود. وی از مقامات دستگاههای دولتی خواست تا در تدوین این برنامه با حدود دو هزار نهاد و سازمان اجتماعی موجود در برزیل رایزنی کنند تا این امرشکل جامع تری به خود گیرد. از سوی دیگر گروهی از منتقدان دولت اعتقاد دارد که نرخ بالای بهره های بانکی راه اجرای برنامه های اجتماعی را سد خواهد کرد. این گروه میزان نرخ مزبور را که بیش از 26 درصد است در سطح جهان کم نظیر می داند و ضمن درخواست کاهش سریع آن ، تاکید دارد که با چنین اقدامی چرخ اقتصادی کشور به راه خواهد افتاد. با این حال مقامات بانک مرکزی هشدار می دهند که تغییر ناگهانی نرخ این بهره ها وضعیت اقتصادی را آشفته می سازد و در عین حال تورم زا است. این موضوع حتی در بین اعضای دولت بحثهایی را برانگیخته اما تاکنون در باره آن تصمیم ویژه یی گرفته نشده است. لولا تعیین سرنوشت این بحث را به " کمیته تعیین سیاستهای پولی " سپرده است ورای این کمیته احتمالا درروند انتقادها نسبت به برنامه های رییس جمهوری چپگرای برزیل تاثیر جدی خواهد داشت. 351 تمام

سرخط اخبار اقتصاد